ХVII Всеукраїнська конференція-конкурс науково-дослідних робіт школярів «Зоряний шлях»

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

 

Національний центр аерокосмічної освіти молоді ім. О.М. Макарова
Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара
Дніпровський обласний центр НТТ та ІТ учнівської молоді
уквітні 2019 року проводять

ХVIIВсеукраїнську конференцію-конкурс науково-дослідних робіт школярів

«Зоряний шлях».

 

 

Метою Конференції є розвиток зацікавленості учнів у поглибленому вивченні космічного простору, обмін знаннями та інформацією в області астрономії, фізики, природних явищ та екології Космосу, технічної творчості та ракетно-космічного моделювання та інше.

 

До розгляду приймаються науково-дослідні роботиза напрямками:

 

 1. Астрономія(дослідження астрономічних явищ і космічних об’єктів).

 

 1. Космічна фізика(фізико-технічні ефекти та їх використання в дослідженнях і освоєнні космічного простору та інших планет).

 

 1. Наукові дослідження в Космосі (дослідження космічних явищ і процесів та їх використання при створенні нових засобів виходу і пересування в Космосі, в пошуку і використанні космічних джерел енергії; можливостей використання космічних апаратів (КА) в інтересах людства, створення умов життєдіяльності людини в Космосі).

 

 1. Природні явища та екологія Космосу (фізичні явища та ефекти, що не мають теоретичного пояснення; нові ідеї, гіпотези і моделі природних феноменів; діяльність людини в Космосі
  та її наслідки).

 

 1. Космічна медицина і біологія (аспекти існування і еволюції рослин, комах, тварин і людини
  в умовах невагомості і космічної радіації, а також в умовах інших планет).

 

 1. Духовність і Космос (гармонія земної і космічної природи, призначення і роль людини
  і людства у Всесвіті, інформаційні і духовні аспекти розвитку людства).

 

 1. Космічні апарати та ракети-носії (КА для наукових досліджень, КА для народного господарства, інформаційні КА, КА екологічного моніторингу, малі КА; ракети-носії різних класів і призначення).

 

 1. Історія космонавтики та ракетно-космічної техніки (історія зародження і розвитку космонавтики та ракетно-космічної техніки; перспективні напрямки розвитку космічної галузі; життєвий шлях видатних творців ракетної техніки, космічна історія України та роль українців
  в ній).

 

 1. Комп’ютерні технології(Розглядаються програми і обчислювальні комплекси орієнтовані
  на застосування в аерокосмічній техніці, космічних і астрономічних дослідженнях а також
  у навчанні. Моделювання космічних та планетарних процесів, побудова математичних моделей, обробка даних космічних і астрономічних досліджень, телеметричних даних,програми керування роботами і космічними апаратами. Основними критеріями оцінки програм
  є оригінальність, працездатність, новизна програмних рішень і методів, що застосовуються,
  а також засоби їх реалізації.).

 

 1. Технічна творчість та ракетно-космічне моделювання (нові конструкції і технології, нові принципи в конструюванні приладів, розробка і застосування нових технологій і матеріалів, засоби пересування в Космосі і на планетах, моделювання ракет-носіїв, космічних апаратів
  і орбітальних станцій).

 

 

 

УЧАСНИКАМ КОНФЕРЕНЦІЇ.

 

До участі в Конференції запрошуються учні 6-11 класів шкільних та позашкільних закладів,
у тому числі: учні Заочної аерокосмічної школи НЦАОМ ім.О.М.Макарова «Всесвіт», Малої академії наук, УМАКО«Сузір’я», центрів НТТУМ та інші.

Найкращі роботи учасників Конференції будуть відзначені дипломами, грамотами та призами.

Вимоги до оформлення, порядок реєстрації і представлення робіт на Конференцію.

Науково-дослідна робота –  друкований текст, у якому необхідно розкрити ідею роботи, принцип дії пристрою, що розробляється; зміст творчої частини розробки, обґрунтування важливості задачі.

При підготовці науково-дослідної роботи можна використовувати наступну схему:

 • історія питання;
 • що зроблено до дійсного часу по розглянутому питанню;
 • недоліки існуючих конструкцій (технологічних процесів, концепцій, теорій, методик та ін.);
 • суть пропозиції, ідея автора, її переваги;
 • переваги перед існуючими зразками (теоріями, методиками);
 • можливість реалізації;
 • список літератури, що була використана в роботі.

 

Рекомендований обсяг науково-дослідної роботи – не більш 20 сторінок друкованого тексту.

Конференція проводиться у два тури – заочний та очний.

На очний турзапрошуються учні 6-11 класів з усієї України. Витрати на проїзд, проживання та харчуванняучасників«Зоряного шляху» та їхсупроводжуючихздійснюються за власнікоштиабо за коштиорганів освіти, якіїхнаправляютьна Конференцію.

Заочний тур– є конкурсом науково-дослідних робітдля іногородніх учасників, які не мають можливості приїхати.

До 20 березня 2019 рокув оргкомітет Конференції повинні бути представлені (прислані поштою чи передані особисто,роботи надіслані електронною поштою не розглядаються) наступні документи:

 • заявка на участь у Конференції (для команди учнів – колективна заявка);
 • науково-дослідна робота у друкованому варіанті.

 

Примітка: в заявці обов’язково відзначати згодубатьків на використання персональних даних дітей.

 

Ми маємо можливість допомогти Вам у виборі тем науково-дослідних робіт.Звертайтесь на сайт:

 

www.star-way.dp.ua–Крок за обрій –Теми науково-дослідних робіт

 

Місце проведення Конференції:

 

м. Дніпро, пр. Гагаріна, 26, Національний центр аерокосмічної освіти молоді ім.О.М.Макарова.

 

Поштова адреса:НЦАОМ ім.О.М.Макарова, «Зоряний шлях»,а/с 503, м. Дніпро, 49005, Україна.

 

Email: star.way.dp@ gmail.com

 

Якщо ця інформація зацікавила Вас, зателефонуйте до оргкомітету Конференції:

 

Тел.(056) 713-58-64,

Тел./факс (056) 713-57-56.

 

Обов’язково у заявці  вказуйте номер Вашого факсу таE-mail,

це допоможе скоріше отримати необхідну інформацію.

 

Голова робочої групи Конференції :

 

Килимник Марина Володимирівна          м/т 067-128-24-88

 

Робоча група Конференції:

Вахрушева  Людмила Леонідівна             м/т  066-12-78-500

 

Гайдук Анна Сергіївна                               м/т  096-17-00-180