Обласний  етап Всеукраїнського конкурсу юних  зоологів і тваринників

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ  І  НАУКИ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

«ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ

 ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ»

79026, м. Львів, вул. Ів. Франка, 133, тел/факс 276-46-07, е-mail: lodenc@ukr.net, www.locentum.lviv.ua Код ЄДРПОУ 23883752

 

 

Від  26 листопада 2019 р. № 161 Керівникам відділів, управлінь освіти районів,

міст обласного значення, ОТГ, керівникам закладів освіти обласного підпорядкування

 

Про проведення обласного  етапу
Всеукраїнського конкурсу юних
зоологів і тваринників

Відповідно до плану роботи КЗ ЛОР «Львівський обласний центр еколого натуралістичної творчості учнівської молоді» з метою створення умов для творчого самовдосконалення школярів, залучення учнівської молоді до науково-дослідницької роботи в галузі зоології і тваринництва, КЗ ЛОР «ЛОЦЕНТУМ» проводить  обласний етап Всеукраїнського  конкурсу юних зоологів і тваринників (далі Конкурс, умови проведення додаються).

До участі в Конкурсі запрошуються учні закладів загальної середньої  та позашкільної освіти, які займаються дослідницькою роботою в галузі зоології та тваринництва.

Заявку (додається), дослідницькі роботи а також обов’язково тези роботи  просимо надсилати до 26 грудня 2019 р. на адресу оргкомітету: 79026, КЗ ЛОР «ЛОЦЕНТУМ», вул.. І. Франка, 133, м. Львів, тел. 276-46-07 lodenc@ukr.net.

Просимо забезпечити інформування керівників закладів загальної середньої  та позашкільної освіти міста, району, ОТГ про проведення  конкурсу та посприяти участі в ньому школярів.

 

 

В.о.директора                                                               О.Кульчицька

 

 

Виконавець: А. Федорович,

0679614665

 

Додаток №1

Умови проведення

обласного  етапу  Всеукраїнського конкурсу юних  зоологів і тваринників.

І.Мета та завдання конкурсу.

Конкурс проводиться щорічно з метою підтримки дослідницько-експериментальної діяльності учнів, які мають досвід дослідницько-експериментальної роботи в галузях зоології та сільського господарства, тарозкриття їх наукового потенціалу.

Завданнями конкурсу є:

 • виявлення і підтримка учнів, у яких є здібності до дослідницько-експериментальної діяльності в галузях зоології (напрями: орнітологія, загальна зоологія) і тваринництва (напрями: кролівництво, промислове птахівництво, бджільництво, тваринництво, голубівництво);
 • створення умов для оволодіння поглибленими знаннями з основ зоології та тваринництва, професійного самовизначення учнівської молоді;
 • пошук нових форм, методів і моделей організації еколого-просвітницької роботи з учнями загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів.

Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для учнів загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, які мають досвід дослідницько-експериментальної роботи в галузях зоології та сільського господарства.

 

ІІ. Порядок і строки проведення конкурсу.

Для участі  у конкурсі  необхідно  надіслати науково-дослідницьку роботу, заявку  на  участь в обласному  етапі Всеукраїнського конкурсу юних  зоологів і тваринників, та обов’язково тези до 26 грудня 2019 р. на адресу оргкомітету: 79026, КЗ ЛОР «ЛОЦЕНТУМ», вул.. І. Франка, 133, м. Львів, тел. 276-46-07 lodenc@ukr.net. Роботи надіслані після зазначеного терміну не розглядаються.

 

ІІІ. Учасники конкурсу.

У конкурсі беруть участь учні загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, які мають досвід дослідницько-експериментальної роботи в галузях зоології та сільського господарства.

ІV. Вимоги до оформлення тез.

Тези роботи (прикріпити файл у форматі PDF до 4-х сторінок формату А4) Вимоги до тез: спочатку вказується повна назва проекту (без слова тези); прізвище, ім’я, по батькові автора (авторів) проекту; прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника(ків) проекту. Далі – текст тез.

 

 1. V. Критерії оцінювання науково-дослідницьких робіт

Науково-дослідницькі роботи оцінюються за такими критеріями:

 • актуальність теми дослідження;
 • наявність елементів наукової новизни;
 • обґрунтованість отриманих результатів;
 • практичне значення дослідження;
 • аргументованість вибору теми і методів дослідження;
 • ступінь самостійності та особистий внесок автора в роботу;
 • чіткість і логічність, послідовність і грамотність викладення матеріалу;
 • відповідність вимогам до оформлення тез.

 

 1. VI. Визначення і нагородження призерів конкурсу.

Журі конкурсу розглядає подані учасниками конкурсні матеріали і визначає переможців обласного етапу конкурсу.

Переможці і призери конкурсу нагороджуються грамотами КЗ ЛОР «ЛОЦЕНТУМ».

Роботи переможців будуть направлені для участі у Всеукраїнському конкурсі юних  зоологів і тваринників в м. Київ.

 

 

Додаток №2

Заявка

на участь у обласному етапі

Всеукраїнського конкурсу юних зоологів і тваринників

 

 

Прізвище ________________________________________________________

 

Ім’я ____________________________________________________________

 

По-батькові ______________________________________________________

 

Повна назва навчального закладу:

_______________________________________________________________

Адреса навчального закладу:

___________________________________________________________

 

Клас:__________________________________

 

Контактний телефон учасника конкурсу: ______________________________

 

Електронна адреса учасника конкурсу: ________________________________

 

Найменування позашкільного навчального закладу: ______________________________________________________________

Секція: (необхідне підкреслити) кролівництво, промислове птахівництво, орнітологія, голубівництво, бджільництво, тваринництво, загальна зоологія.

Тема науково дослідницької роботи:_________________________________________________________________________________________________

 

Прізвище, ім’я, по-батькові наукового керівника (ків):_______________________________________________________________________

 

Місце роботи, посада, науковий ступінь наукового керівника(якщо є)___________________________________________________________________________

 

!!! На електронну адресу lodenc@ukr.net обов’язково додати тези (прикріпити файл у форматі PDF до 4-х сторінок формату А4) Вимоги до тез: спочатку вказується повна назва проекту (без слова тези); прізвище, ім’я, по батькові автора (авторів) проекту; прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника(ків) проекту. Далі – текст тез

 

____________               _______                      ______________

 

(посада керівника закладу)             (підпис)                         (П.І.Б.)