Дистанційне навчання триває…

Методист методичного кабінету Галина Каліцінська 26  травня  2020  року   для заступників  директорів з  навчально-виховної  роботи  та педагогів-організаторів   у  рамках дистанційних курсів підвищення кваліфікації  провела чергове  заняття з теми «Формування патріотизму, ціннісних орієнтирів і громадянської самосвідомості у школярів засобами активних форм роботи».

Оксана   Зелена, кандидат політичних наук, доцент кафедри правознавства, соціології та політології Дрогобицького  державного університету імені Івана Франка  прочитала   надзвичайно  цікаву та змістовну  лекцію «Формування  громадянських  якостей  молоді у школі». Оксана Ярославівна  наголосила на таких поняттях, як: громадянська самосвідомість, громадянський обов’язок, патріотизм, громадянська мужність. Громадянська освіта старшокласників спрямована на реалізацію загальної мети середньої освіти, яку ставить перед собою Нова українська школа. Вона полягає в розвитку та соціалізації особистості, формуванні її національної самосвідомості, громадянської позиції, загальної культури, світоглядних орієнтирів, критичного мислення, творчих здібностей, дослідницьких та аналітичних навичок. Метою  й завданням  ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ  є формувати свідомого громадянина, патріота, професіонала, тобто людину з притаманними їй особистісними якостями й рисами характеру, світоглядом і способом мислення, почуттями, вчинками та поведінкою, спрямованими на саморозвиток та розвиток демократичного громадянського суспільства в Україні. Вони мають органічно поєднуватись з потребою й умінням діяти компетентно й технологічно. Формуваня громадянських якостей  учнів  відбувається не лише на уроках,  а  й  у виховному процесі, під час  позакласних  заходів, у  роботі учнівського самоврядування.

Галина Каліцінська  наголосила на  характеристиках сучасного педагога та  акцентувала  увагу  слухачів  на   новій  ролі вчителя: фасилітатора,  супервайзера,  модератора,  коуча,  тьютора  та ментора.

Педагоги продовжували проєктувати   освітнє   середовище,  укладали  опитувальники та  моделювали  ситуативні  вправи.

Дякую Зеленій Оксані Ярославівні, доценту кафедри правознавства, соціології та політології Дрогобицького  державного університету імені Івана Франка,  за  цікавий  матеріал, співпрацю   та  партнерство.

 

Галина Каліцінська, методист методичного кабінету