Про серпневу онлайн – зустріч

Шлях європейської інтеграції, обраний Україною, зумовлює необхідність інтенсивних змін освітньої галузі, спрямованих на досягнення найкращих світових стандартів. Це актуалізує потребу в педагогах нового типу, які готові до реалізації стратегічних завдань навчання, виховання та розвитку зростаючих громадян України.
25 серпня 2020 року методист методичного кабінету Галина Каліцінська на платформі ZOOM провела засідання районної методичної комісії педагогів-організаторів, на якому продемонструвала презентацію щодо звіту-аналізу роботи комісії.
Галина Мирославівна наголосила на тому, «у новому Законі України «Про освіту» зазначено, що метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.Самостійно ні школа, ні сім’я, не зможуть окремо один від одного підготувати конкурентоспроможних, успішних молодих людей для життя і професійної діяльності в сучасному світі. Необхідне не просто об’єднання зусиль, а партнерська злагоджена робота цих двох найважливіших соціальних інститутів з опорою на єдині цінності та цілі за умови підтримки широкої громадськості».
Окрім того, було розглянуто питання:
• інформаційні матеріали щодо створення безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок у 2020/2021 н. р.;
• про національно-патріотичне виховання у закладах освіти у 2020-2021 навчальному році;
• про роботу школи становлення молодого педагога-організатора;
• лист МОН України щодо ціннісно-орієнтованої тематики проведення Першого уроку та навчання в 2020-2021 навчальному році та про організацію методичної роботи із педагогами-організаторами.
Галина Каліцінська, методист методкабінету