Padlet як засіб організації роботиЛітКлубу в режимі онлайн

Ще одним підтвердженням того, що учителі зарубіжної літератури Яворівщини опанували вебтехнології і готові до їх використання в освітній діяльності, стала онлайн-діяльність учасників літературного клубу «Творчість». Для візуалізації доробків педагогів та …

Більше