Районна психолого-медико-педагогічна консультація (ПМПК)

Психолого-медико-педагогічна консультація (ПМПК)

Яворівська РПМПК створена при методичному кабінеті управління освіти, молоді та спорту Яворівської районної державної адміністрації і підпорядкована обласній ПМПК, працює у тісному співробітництві з органами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, правоохоронними органами, а також з громадськими організаціями.

Одним з пріоритетних напрямків сучасної державної політики в галузі дитинства є соціальна реабілітація дітей з вадами психофізичного розвитку. Вона спрямована на максимальну можливу інтеграцію цих дітей в суспільство, опирається на гарантії їхніх прав і передбачає соціальний захист, відновлення і компенсацію порушених функцій організму та втрачених зв’язків з оточуючими. Сучасні погляди на систему освіти в Україні відкривають нові перспективи змін у системі спеціальної освіти, що кардинально змінює ставлення до дітей з особливостями психофізичного розвитку, кількість яких зростає. Чим раніше дитина отримає допомогу спеціалістів, таких, як: психіатра, невролога, дефектолога, реабілітолога, психолога, логопеда – тим швидше вона буде реабілітована соматично та психічно, підвищиться її рівень оволодіння знаннями, умінь і навичок, її інтеграція в суспільство. Для своєчасного виявлення та кваліфікованого психолого-педагогічного вивчення, визначення рівня психічного та інтелектуального розвитку дітей в Яворівському районі 01.02.2008 року було створено районну психолого-медико-педагогічну консультацію (РПМПК). Склад районної ПМПК:

 • завідувач психолого-медико-педагогічної консультації – Анжела Степанівна Федіна;
 • консультант – учитель – дефектолог, учитель – логопед – Марія Ігорівна Лозинська;
 • консультант – практичний психолог – Юлія Степанівна Ядлось

Федіна Анжела Степанівна

Завідувач районної психолого-медико-педагогічної консультації відділу освіти Яворівської райдержадміністрації; планує й організовує роботу ПМПК, здійснює добір кадрів; видає розпорядження, які є обов’язковими для консультантів ПМПК; створює належні умови для продуктивної праці консультантів ПМПК; проводить попереднє виявлення дітей з особливими освітніми потребами для подальшого представлення їх на психолого-педагогічне вивчення в районну психолого-медико-педагогічну консультацію з метою визначення труднощів їхньої навчально-пізнавальної діяльності, надання обґрунтованих психолого-педагогічних рекомендацій щодо змісту, форм, методів навчання та особливостей корекційно-розвиткової роботи відповідно до потенційних можливостей психофізичного розвитку, для дитини з інвалідністю – з урахуванням індивідуальної програми реабілітації; робить висновок про характер відхилень у розвитку дитини на основі даних психолого-педагогічного вивчення (приймається колегіальне рішення щодо форм організації корекційного навчання, виховання і лікування дитини з урахуванням її психофізичних можливостей та індивідуальних особливостей); надає консультативну допомогу батькам (особам, які їх замінюють), педагогам, лікарям, працівникам правоохоронних органів з питань виховання, навчання і лікування дітей з легкими відхиленнями у розвитку, з порушеннями поведінки, в тому числі тих, які не підлягають направленню до спеціальних навчально-виховних закладів; проводить роз’яснювальну роботу серед населення, працівників відділів освіти, охорони здоров’я, соціального захисту про необхідність своєчасного виявлення дітей і підлітків, які мають відхилення в розвитку з метою надання їм кваліфікованої психолого-медико-педагогічної допомоги. У межах своєї компетенції взаємодіє з Львівськимським обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних кадрів, відповідними управліннями райдержадміністрації, психологічною службою системи освіти, громадськими організаціями тощо.
Телефон роб.

Лозинська Марія Ігорівна

Консультант – учитель – дефектолог,консультант учитель – логопед відділу освіти Яворівської райдержадміністрації;проводить попереднє виявлення дітей з особливими освітніми потребами для подальшого представлення їх на психолого-педагогічне вивчення в районну психолого-медико-педагогічну консультацію з метою визначення труднощів їхньої навчально-пізнавальної діяльності, надання обґрунтованих психолого-педагогічних рекомендацій щодо змісту, форм, методів навчання та особливостей корекційно-розвиткової роботи відповідно до потенційних можливостей психофізичного розвитку, для дитини з інвалідністю – з урахуванням індивідуальної програми реабілітації; робить висновок про характер відхилень у розвитку дитини на основі даного психолого-педагогічного вивчення (приймається колегіальне рішення щодо форм організації корекційного навчання, виховання і лікування дитини з урахуванням її психофізичних можливостей та індивідуальних особливостей); надає консультативну допомогу батькам (особам, які їх замінюють), педагогам, лікарям, працівникам правоохоронних органів з питань виховання, навчання і лікування дітей з легкими відхиленнями у розвитку, з порушеннями поведінки, в тому числі тих, які не підлягають направленню до спеціальних навчально-виховних закладів; проводить роз’яснювальну роботу серед населення, працівників відділів освіти, охорони здоров’я, соціального захисту про необхідність своєчасного виявлення дітей і підлітків, які мають відхилення в розвитку з метою надання їм кваліфікованої психолого-медико-педагогічної допомоги; проводить індивідуальну корекційно-розвиткову допомогу дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку; відповідає за належне обслуговування апаратів на визначення слуху: педіатричний аудіометр РА5, портативний аудінометр для отоакустичної емісії OtoRead; визначає слуховими апаратами (педіатричний аудіометр РА5, портативний аудінометр для отоакустичної емісії OtoRead) гостроту слуху.
Телефон роб.

Ядлось Юлія Степанівна

Консультант практичний психолог відділу освіти Яворівської райдержадміністрації; щорічно проводить облік дітей і підлітків шкільного віку, які були обстежені районною психолого-медико-педагогічною консультацією; проводить попереднє виявлення дітей з особливими освітніми потребами для подальшого представлення їх на психолого-педагогічне вивчення в районну психолого-медико-педагогічну консультацію з метою визначення труднощів їхньої навчально-пізнавальної діяльності, надання обґрунтованих психолого-педагогічних рекомендацій щодо змісту, форм, методів навчання та особливостей корекційно-розвиткової роботи відповідно до потенційних можливостей психофізичного розвитку, для дитини з інвалідністю – з урахуванням індивідуальної програми реабілітації; робить висновок про характер відхилень у розвитку дитини на основі даного психолого-педагогічного вивчення (приймається колегіальне рішення щодо форм організації корекційного навчання, виховання і лікування дитини з урахуванням її психофізичних можливостей та індивідуальних особливостей); проводить роз’яснювальну роботу серед населення, працівників відділів освіти, охорони здоров’я, соціального захисту про необхідність своєчасного виявлення дітей і підлітків, які мають відхилення в розвитку з метою надання їм кваліфікованої психолого-медико-педагогічної допомоги; надає консультативну допомогу батькам (особам, які їх замінюють), педагогам, лікарям, працівникам правоохоронних органів з питань виховання, навчання дітей з легкими відхиленнями у розвитку, з порушеннями поведінки, в тому числі тих, які не підлягають направленню до спеціальних навчально-виховних закладів; проводить індивідуальну корекційно-розвиткову допомогу дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку; відповідає за оформлення та зберігання діагностичних методик для діагностики дітей з психофізичними вадами; за вказівкою завідуючої РПМПК розглядає листи і заяви, що стосуються діяльності консультації.
Телефон роб.

Графік роботи консультантів ПМПК
Консультант Дні тижня Час роботи
Практичний психолог
Ядлось Юлія Степанівна
Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

08.00 – 17.00

08.00 – 15.00

08.00 – 17.00

08.00 – 17.00

08.00 – 17.00

Учитель – дефектолог,
учитель – логопед
Лозинська Марія Ігорівна
Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

08.00 – 17.00

08.00 – 17.00

08.00 – 17.00

08.00 – 17.00

08.00 – 17.00

Центр ранньої допомоги дітям «Промінчик сонця»

Є структурним підрозділом РПМПК функціонує з 01.03.2010 року. Одним із основних напрямків роботи центру є надання консультацій батькам, що мають дітей із психофізичними вадами віком від 2-х місяців до 6-и років, корекційної-відновлювальна робота з цими дітьми, формування банку даних дітей, що мають психофізичні вади. Метою діяльності Центру є системний психолого-педагогічний супровід та соціальна підтримка сім’ям, що мають дітей з порушеннями розвитку, підбір адекватних способів взаємодії з дитиною, її виховання та навчання, корекція відхилень у психофізичному розвитку, залучення батьків до участі в освітньо-реабілітаційному процесі.

Основні завдання РПМПК


 1. Виявлення, облік, психолого-педагогічне вивчення дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, віком до 18 років;

2.Участь у розробці пропозицій щодо розвитку мірежі начальних закладів для дітей дошкільного і шкільного віку, які можуть надавати освітні послуги дітям, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, створення в них умов для інклюзивного (інтегрованого) навчання

 1. Попередній збір даних про стан здоров’я та розвиток дитини з метою направлення її на діагностичне вивчення в ПМПК;
 2. Здійснення психолого-медико–педагогічного обстеження дітей з метою виявлення порушень психофізичного розвитку, встановлення діагнозу і визначення умов реабілітації, корекційного навчання, виховання, лікування, соціально-трудової адаптації;
 3. Надання індивідуальної корекційної допомоги та добір відповідних програм навчання цієї категорії дітей;
 4. Консультування батьків (осіб, що їх замінюють), педагогів, медичних працівників з питань навчання, виховання, соціальної адаптації та інтеграції у суспільне життя дітей з відхиленнями в психо-фізичному розвитку, в тому числі тих ,які не підлягають направленню до спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів;
 5. Просвітницька діяльність серед населення.

Діти які підлягають обліку

 • з вадами мовлення;
 • з вадами слуху;
 • з вадами зору;
 • з інтелектуальною недостатністю;
 • з порушеннями опорно-рухового апарату.

Діагностичне обстеження дитини в психолого–медико–педагогічній консультації

Діагностичне обстеження дитини в ПМПК здійснюється консультантами на спеціальному засіданні за участю представника обласної ПМПК при обов’язковій присутності дитини та батьків (або осіб, які їх замінюють) при наявності таких документів:

 • копії свідоцтва про народження дитини;
 • витягу з історії розвитку дитини (медична картка дитини);
 • розгорнутої характеристики із загальноосвітнього чи дошкільного навчального закладу, в якому перебуває дитина, завіреної печаткою закладу;
 • зошитів з рідної мови, математики (якщо дитина навчається), малюнків;
 • попереднього витягу із протоколу діагностичного засідання (якщо таке відбулося);
 • результатів попереднього обстеження дитини лікарями (психіатром, отоларингологом, офтальмологом, невропатологом), логопедом, практичним психологом, педагогами системи освіти (Картки стану здоров’я і розвитку дитини).

Поради батькам

Одним з основних принципів роботи психолого-медико-педагогічної консультації є консультування батьків з питань корекційно-реабілітаційної допомоги дітям з порушенням психофізичного розвитку та консультативно-педагогічної підтримки сімей в яких є діти з особливими потребами. Значна частина батьків відмовляються віддавати дитину, котра потребує корекційного навчання, в спеціальний дошкільний заклад компенсуючого типу або спецшколу-інтернат, які, як правило, віддалені від місця проживання. Але, дошкільні заклади загального розвитку та загальноосвітні школи поки-що не є в стані по-справжньому забезпечити інтегрування дитини з особливими освітніми потребами і її фахове корекційне навчання та виховання. За таких умов зростає роль ПМПК в забезпеченні консультативної допомоги як педагогам, вихователям, так і батькам. З допомогою психолого-медико-педагогічноі консультації( ПМПК) створеної при управлінні освіти,молоді та спорту, лікарів-спеціалістів районної лікарні намагаємось виявляти сім’ї, в яких виховуються діти з психофізичними порушеннями, і налагодити з ними співпрацю. Проте, частина батьків із власної ініціативи звертається за допомогою в ПМПК з проблемами: відставання дитини у психічному розвитку в цілому або окремих процесів;

  • поведінки, адаптації в колективі;
  • поганої успішності, загальної або парціальної;
  • небажання учня ходити до школи;
  • готовності дитини до шкільного навчання;
  • психічні порушення (страхи, негативізм, неврози тощо);
  • соціальних питань.

У консультації батьки ознайомлюються з:

   • нормативними документами, які гарантують матеріальну допомогу і соціальний захист сім’ї і дитини;
   • різними типами закладів системи освіти, охорони здоров’я та соціального захисту.
  • Консультування може бути одноразовим у випадках, коли дитина відповідного віку і з порушеннями, які не є перешкодою для скерування її у спеціальний дошкільний заклад, групу або спеціальну школу-інтернат і батьки на це дають згоду. Багаторазовим – коли батьки прагнуть отримати спеціальні знання для корекційної роботи з дитиною в родині. Крім отриманих знань з питань ранньої корекції порушень розвитку дитини, батьки навчаються мислити, позбавляються одностороннього підходу, вчаться любити дитину такою, якою вона є. Модель ранньої корекції дітей з вадами у розвитку будується як багаторівнева система психічних утворень, що забезпечують безболісне входження дитини у світ предметів та людських стосунків через включення її у доступну діяльність. Базовим положенням при цьому є вчення про особливу пластичність та гнучкість центральної нервової системи в ранньому віці, про значення сенситивних періодів у розвитку різних психічних процесів, їх стадіальний, багаторівневий характер.

Особливу увагу приділяємо консультуванню родини, якщо дитина виховується в домашніх умовах. На основі отриманих даних при первинному обстеженні психічних функцій , емоційного, мовленнєвого, фізичного і сенсорного розвитку, соціальної адаптованості дитини розробляємо індивідуальну програму розвитку, яка в процесі роботи, спостереження за малюком в динаміці змінюється і вдосконалюється.

Значна частина батьків, діти які мають не різко виражені порушення психофізичного розвитку, звертаються в ПМПК, мовляв, дитина має погану пам’ять – не запам’ятовує віршів, казок, тощо. Ми обстежуємо дитину і роз’яснюємо батькам, що для розвитку пям’яті потрібен розвиток мислення, бо при недостатньому розумінні матеріалу можливе лише механічне, непродуктивне запам’ятовування. Наголошуємо, що не слід змушувати дитину запам’ятовувати поняття без достатнього розуміння тих ознак, які його визначають, бо таке використання понять мало що дає для розвитку дитячого мислення.

Рекомендуємо батькам послідовно й систематично допомагати малюкові розвиватися, враховуючи, що батьки краще, ніж будь-хто інший знають свою дитину. Ми допомагаємо зорієнтуватися, що їхня дитина вже вміє, а чого не вміє, а чого їй ще потрібно навчитися, які завдання будуть корисними.

На основі психолого-педагогічного вивчення дитини в психолого–медико–педагогічній консультації видається витяг з протоколу засідання ПМПК,в якому вказаний психолого-педагогічний висновок дитини та надані обгрунтовані рекомендацій щодо змісту, форм, методів навчання та особливостей корекційно-розвиткової роботи відповідно до потенційних можливостей психофізичного розвитку, для дитини з інвалідністю – з урахуванням індивідуальної програми реабілітації.

При необхідності звертайтеся до Яворівської районної психолого–медико–педагогічної консультації за адресою:
вул. Шухевича, 3 м. Новояворівськ, Львівська обл., 81053

тел. (03256) 40-662,

E-mail: yavoriv-pmpk@mail.ru

завідувач Яворівської районної психолого–медико–педагогічної консультації Анжела Степанівна Федіна


Рішення районної психолого-медико-педагогічної консультації можна оскаржити в Львівській ОПМПК.

Запис на консультацію та психолого–педагогічне вивчення попередній (Завідувач Львівської ОПМПК — Прус Катерина Богданівна).
Необхідні документи:

   • Витяг із протоколу засідання районної ПМПК.
   • Картка стану здоров’я і розвитку дитини.
   • Копія свідоцтва про народження дитини.
   • Паспорт батьків чи опікунське посвідчення осіб, які їх замінюють.

Львівська обласна психолого-медико-педагогічна консультація

Адреса: 79008, м. Львів, вул. Короленка, 1

телефон: (032) 261-61-91

E-mail: opmpk.lviv@gmail.com