Всеукраїнський тиждень права

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Всеукраїнський конкурс учнівських есе
«Права людини крізь призму сучасності»

Реалізуючи ідеї та принципи, закладені у Всесвітній програмі освіти в сфері з прав людини (прийнята ООН у 2004 р.) та Національній стратегії з прав людини (Указ Президента України №501/2015) Освітній Дім прав людини в Чернігові у партнерстві з Міністерством освіти і науки України, Міністерством юстиції України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини,  Українською Гельсінською Спілкою з прав людини проводить Всеукраїнський конкурс учнівських есе «Права людини крізь призму сучасності», направлений на підвищення зацікавленості та обізнаності молоді в питаннях з прав людини.

 

 1. Загальні положення.

1.1 Дане Положення регулює етапи Всеукраїнського конкурсу  учнівських есе «Права людини крізь призму сучасності» (далі – Конкурс).

1.2. Конкурс  проводиться з метою поширення інформації про права людини, активізації інтересу щодо актуальних питань в сфері прав людини в учнівської молоді, стимулювання їх до прояву активної життєвої позиції, формування в українському суспільстві поваги до загальнолюдських цінностей.

1.3. Конкурс проводить Освітній Дім прав людини в Чернігові в рамках Всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права людини» (http://edu.helsinki.org.ua)у партнерстві з Міністерством освіти і науки України, Міністерством юстиції України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини,  Українською Гельсінською Спілкою з прав людини.

 

 1. Термінипроведення Конкурсу

2.1. Конкурс проводиться у жовтні – грудні 2018 року.

2.2. Початок прийому робіт – 10жовтня 2018 року, закінчення прийому – 10 листопада 2018 року, визначення та оголошення переможців – до 30 грудня 2018 року.

 

 1. Порядок проведення конкурсу

3.1. Конкурс проводиться в 3 етапи:

 • Перший етап – Журі перевіряє роботи на відповідність зазначеним в Положенні вимогам;
 • Другий етап – Журі визначає найкращі есе, які допускаються до фіналу Конкурсу (Лауреати Конкурсу);
 • Третій етап –  серед есе, які були допущені у фінал, Журі визначає переможців Конкурсу (відповідно І, ІІ та ІІІ місця).

 

 1. Учасники(-ці) Конкурсу

4.1. До участі у Конкурсі запрошуються учні та учениці 9 – 11 класів закладів загальної середньої освітита студенти (-ки) коледжів.

4.2. Участь у  Конкурсі  здійснюється  на  добровільних засадах.

 

5.Умови проведення Конкурсу.

5.1. У Конкурсі беруть участь роботи, написані державною мовою  та виконані  в електронному форматі.

5.2. Не допускаються до участі у Конкурсі роботи, які:

 • не відповідають вимогам Конкурсу;
 • пропагують насильство, расизм, ксенофобію, дискримінацію, містять мову ворожнечі, відверту або приховану рекламу товарів, послуг або організацій;
 • є плагіатом робіт інших авторів (-ок);
 • подані після завершення терміну прийому робіт на конкурс.

5.3. Подані на Конкурс есе не рецензуються.

5.4. Рішення про реєстрацію есе для участі в конкурсі приймає Оргкомітет.

5.5. Всі учасники (-ці) інформуються про отримання есе на Конкурс та його реєстрацію.

 

 1. Організаційний комітет та Журі Конкурсу

6.1. Для організації та проведення Конкурсу створюється Організаційний комітет Конкурсу (далі Оргкомітет).

6.2. Оргкомітет повноважний приймати рішення з усіх питань, що виникають у зв’язку з організацією та проведенням Конкурсу.

6.3. Для оцінки конкурсних робіт та визначення переможців Оргкомітет формує Журі Конкурсу (далі Журі).

6.4. Оргкомітет затверджує кількісний та персональний склад Журі.

6.5. Оргкомітет не має права втручатися в роботу Журі та впливати на оцінку робіт.

6.6. В своїй роботі Журі керується цим Положенням.

 

 1. Вимоги до есе

7.1. Есе повинно мати наступні частини: Назву; Прізвище та ім’я автора(-ки) есе; Назву закладу освіти та клас автора(-ки) есе; Текст есе; Реєстраційна анкета(дивись Додаток №1).

7.2. Есе  мають  бути  виконані у текстовому редакторі Word:

 • через 1,5 інтервали
 • шрифт TimesNewRoman
 • 14 кегль
 • поля: зверху – 1,5, знизу – 2, зліва – 2,5, справа – 1,5
 • нумерація сторінок – знизу, по центру
 • колір шрифту – чорний
 • не допускається використання рамок та інших кольорових прикрас

7.3. Розмір есе –  не більше 2 сторінок формату А4.

7.4. Автор(-ка)  подає інформацію про себе у вигляді реєстраційної анкети: прізвище, ім’я, по батькові (повністю), місце навчання, повна адреса закладу, контактні телефони, адреса електронної пошти, інформація про консультанта(-ку) автора(-ки) роботи. Реєстраційна анкета розміщується після тексту есе.

7.5. Назва есе, інформація про авторів(-ок)та заклад освіти,реєстраційна анкета не враховуються до зазначеного обсягу роботи.

 

 1. Оцінка робіт та визначення переможців(-ць) Конкурсу

8.1. Оцінку есе та визначення переможців(-ниць) проводить Журі.

8.2. Оргкомітет забезпечує анонімне оцінювання есе через кодування робіт. Кожна закодована робота оцінюється всіма членами(-кинями) Журі. Кожен з членів(-кинь) Журі оцінює роботу шляхом виставлення балів за кожним із критеріїв. Кожному критерію присвоюється певна максимальна кількість балів.

 • Критерії оцінювання робіт (дивись Додаток №2):
 • Відповідність змісту есе меті та умовам Конкурсу
 • Відповідність концепції прав людини
 • Наявність власної аргументованої точки зору;
 • Формулювання висновків, особиста оцінка автора;
 • Особливості композиції роботи;
 • Креативність та оригінальність стилю.
  • Результати Конкурсу є остаточними та не підлягають оскарженню.

 

 1. Нагородження учасників Конкурсу.

9.1. До участі в Конкурсі допускаються роботи, що набрали 6 та більше балів відповідно критеріїв оцінювання (дивись Додаток №2).

9.2. Всі учасники та учасниці, роботи яких були допущені до конкурсу, отримають Диплом учасника(-ці) (в електроннійабо друкованій формі).

9.3. Конкурсанти та конкурсантки, роботи яких пройшли відбірковий етап і стали лауреатами конкурсу нагороджуються Дипломами лауреатів(-ок)Конкурсу(в електронній або друкованій формі).

9.4. Учасники та учасниці, роботи яких посіли призові місця, нагороджуються Дипломами І, ІІ та ІІІ ступеню, а також  цінними подарунками.

9.5. Роботи Лауреатів(-ок) та Переможців(-ниць) Конкурсу можуть бути розміщені на сайті Всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права людини» та інших партнерських зацікавлених організацій.

9.6. Учасники або учасниці Конкурсу можуть отримувати інші винагороди від організаторів та партнерів Конкурсу, а також  інших організацій або громадян(-ок).

9.6. Нагородження переможців(-ниць) відбувається публічно, за участі представників(-ць) співорганізаторів Конкурсу та ЗМІ.

9.7. Особи, що виступали консультантами(-ками) робіт лауреатів(-ок) та переможниць(-ців)  Конкурсу отримають Подяку від Організаторів Конкурсу (в електронній або друкованій формі).

 

 1. Авторські права та право на захист персональних даних

10.1. Всі права на роботу залишаються за авторами(-ками). Подання роботи на Конкурс автоматично означає згоду з Правилами Конкурсу і дозвіл розміщувати її в друкованих та електронних ЗМІ, включати до збірників та поширювати в будь-який інший доступний спосіб разом із фотографіями учасників(-ць) Конкурсу або без них. Всі спірні питання щодо авторських прав вирішуються згідно діючого законодавства України.

10.2. Подаючи роботу на конкурс, учасник(-ця) зобов’язуються дотримуватись  законодавства України про інтелектуальну власність.

10.3. Надсилаючи есе та персональні дані на Конкурс учасники(-ці) Конкурсу, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року №2297-УІ, надають згоду на збір та обробку особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази персональних даних Конкурсу з метою проведення Конкурсу.

 

 1. Фінансування конкурсу

11.1. Фінансування Конкурсу здійснюється з джерел громадських та інших організацій, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

11.2. Призовий фонд формується за рахунок коштів організаторів, а також за рахунок спонсорів Конкурсу, а  також  коштів,  не  заборонених законодавством.

 

 1. Прикінцеві положення.

12.1.Оргкомітет Конкурсу залишає за собою право вносити зміни в Положення Конкурсу.

Додаток №1

Назва есе

Прізвище та ім’я автора(-ки) есе

Назва закладу освіти та клас автора(-ки) есе

 

ТЕКСТ ЕСЕ

 

Реєстраційна анкета

учасника(-ці)  Всеукраїнського конкурсу учнівських есе

«Права людини крізь призму сучасності»

(розміщується після тексту есе)

Назва есе  
Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) автора(-ки) есе  
Місце навчання (заклад та клас)  
Адреса домашня або закладу навчання (вулиця та номер будинку, квартира)  
Населений пункт (місто, смт., село)  
Область (якщо потрібно – район)  
Індекс  
Контактний телефон (обов’язково номер мобільного телефону) автора(-ки) есе  
Адреса електронної пошти автора(-ки) есе  
Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) консультанта чи консультантки автора(-ки) есе  
Контактний телефон (обов’язково номер мобільного телефону) консультанта(-ки) есе  
Адреса електронної пошти консультанта(-ки) есе  

 

Додаток №2

Критерії оцінювання учнівських есе
Всеукраїнського конкурсу
«Права людини крізь призму сучасності»

Критерії оцінювання Макси-мальна кількість балів Пояснення змісту критеріїв
1.     Відповідність змісту есе меті та умовам Конкурсу

 

2 Наскільки есе відповідає тематиці конкурсу. Сформульовано тезу, яка презентує власну, незмінну впродовж усього викладу позицію щодо порушеної в завданні проблеми.
2.     Відповідність концепції прав людини

 

4 Зміст есе (висловлена точка зору, позиція, аргументи, оцінка, висновки тощо) відповідає філософії, концепції та принципам прав людини.
3.     Наявність власної аргументованої точки зору;

 

4 Наскільки в есе прослідковується власна точка зору і наскільки вона аргументована.

В основу покладено роздуми автора(-ки) з приводу чогось побаченого, прочитаного або пережитого особисто. Висловлюються погляди автора(-ки) – його світогляд, думки, почуття, ідеї, висвітлюються моральні (етичні, громадянські тощо) цінності. Над усе цінується самостійність і оригінальність, парадоксальність думок та оцінок. На першому плані – особистість автора(-ки).

4.     Формулювання висновків,  особиста оцінка автора(-ки) 4 Автор(-ка) наводить приклади, проводить паралелі, добирає аналогії, використовує різноманітні асоціації.
5.     Особливості композиції 3 Композиція довільна, послідовність викладу спричинена логікою авторських роздумів. Обов’язковою є аргументованість і переконливість.Філософські роздуми поєднано з авторською емоційною оцінкою подій або явищ.
6.     Креативність та оригінальність стилю; 3 Учень(-ниця) застосовує оригінальну форму викладу змісту.

Стиль – художній або публіцистичний. Емоційність, експресивність, яскрава образність досягаються вживанням метафор, порівнянь, алегоричних і притчевих образів, символів. Коректність у висловленні дискусійних думок.

Разом 20  

Увага! ДоКонкурсунедопускаютьсяроботи, якієплагіатом!

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Всеукраїнський конкурс навчально-методичних розробок з прав людини

Реалізуючи ідеї та принципи, закладені у Всесвітній програмі освіти в сфері з прав людини (прийнята ООН у 2004 р.) та Національній стратегії з прав людини (Указ Президента України №501/2015) Освітній Дім прав людини в Чернігові у партнерстві з Міністерством освіти і науки України, Міністерством юстиції України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини,  Українською Гельсінською Спілкою з прав людини проводить Всеукраїнськийконкурснавчально-методичнихрозробокзправлюдини, направлений на поширення освіти в сфері прав людини, та підвищення рівня правової культури.

 

 1. Загальні положення.

1.1. Дане Положення визначає систему організаційної роботи щодо проведення Всеукраїнського конкурсу навчально-методичних розробок з прав людини  (далі – Конкурс).

1.2. Конкурспроводиться з метою розвиткукультуриправлюдини, поширеннюінформаціїпроправалюдини, мотиваціїпедагогічнихпрацівниківдоосвіти в сфері правлюдини.

1.2. Конкурс проводить Освітній Дім прав людини в Чернігові в рамках Всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права людини» (http://edu.helsinki.org.ua) у партнерстві з Міністерством освіти України, Міністерством юстиції України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Українською Гельсінською Спілкою з прав людини.

 

 1. Терміни проведення Конкурсу

2.1. Конкурспроводитьсяужовтні – грудні 2018року.

2.2. Початокприйомуконкурснихробіт–10 жовтня 2018року, завершенняприйому–10 листопада 2018року, визначеннятаоголошенняпереможців–до30 грудня 2018року.

 

 1. Порядок проведення конкурсу

3.1. Конкурс проводиться в 3 етапи:

 • Перший етап – Журі перевіряє роботи на відповідність зазначеним в Положенні вимогам;
 • Другий етап – Журі визначає найкращі навчально-методичні розробки, які допускаються до фіналу Конкурсу (Лауреати Конкурсу);
 • Третій етап – серед навчально-методичних розробок, що були допущені до фіналу, Журі визначає переможців Конкурсу (відповідно І, ІІ та ІІІ місця).

 

 1. Учасники(-ці) Конкурсу

4.1. В Конкурсі беруть  участь як громадяни(-ки) України, так і громадяни(-ки) інших держав, а також особи без громадянства.

4.2. До участі в Конкурсі запрошуються педагогічні та наукові працівники(-ці),    методисти, творчі колективи закладів освіти, наукових установ, громадських організацій незалежно від фахової освіти, педагогічного стажу, віку.

4.3. Участь у  Конкурсі  здійснюється  на  добровільних засадах.

 

 1. Умови проведення Конкурсу.

5.1. У Конкурсі беруть участь навчально-методичні розробки,написані державною мовою в електронному вигляді.

 • Не допускаються до участі в Конкурсі роботи, які:
 • пропагують насильство, расизм, дискримінацію, відверту або приховану рекламу товарів чи послуг, політичних партій;
 • є копіями розробок інших авторів (плагіат);
 • створені з порушенням законодавства України про інтелектуальну власність;
 • подані після завершення терміну прийому робіт на конкурс;
 • містять ненормативну лексику.
  • На Конкурс допускаються тільки оригінальні розробки, які ще не друкувалися або не були розміщені на електронних ресурсах.
  • Подані на Конкурс розробки не рецензуються.
  • Участь в Конкурсі не можуть брати члени(-кині) Оргкомітету та Журі.
  • Рішення про реєстрацію матеріалів для участі в конкурсі приймає Оргкомітет.

 

 1. Організаційний комітет Конкурсу та Журі Конкурсу
  • Для організації та проведення Конкурсу створюється Організаційний комітет Конкурсу (далі Оргкомітет).
  • Оргкомітет повноважний приймати рішення з усіх питань, що виникають у зв’язку з проведенням Конкурсу.
  • Для оцінки розробок та визначення переможців Оргкомітет створює Журі Конкурсу (далі Журі).
  • Оргкомітет затверджує кількісний та персональний склад Журі.
  • Оргкомітет не має права втручатися в роботу Журі та впливати на оцінку робіт.

 

 1. Вимоги до розробок
  • Методичні розробки повинні мати наступні частини: Назву; Мету та задачі; Очікувані результати; Час проведення; Віковий склад учасників; Хід проведення; Підсумки уроку та інше (дивись Додаток №1).
  • Робота може містити аудіо, відео або візуальні (фото або малюнки) додатки.
  • Оформлення розробок:
 • текстовий редактор Word
 • через 1,5 інтервали
 • шрифт TimesNewRoman
 • 14 кегль
 • поля: зверху – 1,5, знизу – 2, зліва – 2,5, справа – 1,5
 • нумерація сторінок – знизу, по центру
 • колір шрифту – чорний
 • не допускається використання рамок та інших кольорових прикрас

7.4. Додатки до роботи подаються окремими файлами у наступних форматах:

 • аудіо – mp3
 • відео – avi
 • малюнки або фото – jpeg
 • Розмір додатків не повинен перевищувати 1 Гб.
 • У випадку наявності додатків конкурсна розробка подається заархівованим файлом (архіваторZIP).
 • Автори(-ки)(або колектив  авторів) подають інформацію у вигляді реєстраційної анкети: прізвище, ім’я, по батькові (повністю), місце роботи або навчання, повна адреса (закладу або домашня), контактні телефони,адреса електронної пошти. Реєстраційна анкета розміщується на початку розробки (дивись Додаток №2).

 

 1. Оцінка робіт та визначення переможців
  • Оцінку розробок та визначення переможця(-ці) проводить Журі.
  • Оргкомітет забезпечує анонімне оцінювання розробок через кодування робіт. Кожна закодована робота оцінюється всіма членами(-киням) Журі. Кожен з членів(-кинь) Журі оцінює роботу шляхом виставлення балів за кожним із критеріїв. Кожному критерію присвоєно певну максимальну кількість балів.
  • Критерії оцінювання робіт (дивись Додаток №3):
 • ВідповідністьрозробкифілософіїтаконцепціїправлюдинитаумовамКонкурсу
 • Використанняметодичнихприйомівтаформ.
 • Структурованістьтаузгодженістьосновнихетапіврозробки
 • Креативністьтаоригінальність.
 • Можливістьвикористаннявзазначенихчасовихмежах.
  • Результати Конкурсу є остаточними та не підлягають оскарженню.

 

 1. Нагородження учасників Конкурсу.

9.1. До участі в Конкурсі допускаються роботи, що набрали 6 та більше балів відповідно критеріїв оцінювання (дивись Додаток №3) .

9.2. Всі учасники(-ці), роботи яких були допущені до конкурсу, отримають Диплом учасника(-ці) (в електронній або друкованій формі).

9.3. Конкурсанти(-ки), роботи яких пройшли відбірковий етап і стали лауреатами конкурсу, нагороджуються Дипломами лауреатів(-ок) Конкурсу (в електронній або друкованій формі).

9.4. Учасники(-ці), роботи яких посіли призові місця, нагороджуються Дипломами І, ІІ та ІІІ ступеню, а також  цінними подарунками.

9.5. Роботи Лауреатів(-ок) та Переможців(-ниць) Конкурсу можуть бути розміщені на сайті Всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права людини» та інших електронних ресурсах партнерських організацій.

9.6. Учасники(-ці) Конкурсу можуть отримувати інші винагороди від організаторів та партнерів Конкурсу, а також  інших організацій.

 

 1. Авторські права та право на захист персональних даних

10.1. Всі права на роботу залишаються за авторами(-ками). Подання роботи на Конкурс автоматично означає згоду з Правилами Конкурсу і дозвіл розміщувати її в друкованих та електронних ЗМІ, включати до збірників та поширювати в будь-який інший доступний спосіб разом із фотографіями учасників(-ць) Конкурсу або без них. Всі спірні питання щодо авторських прав вирішуються згідно діючого законодавства України.

10.2. Подаючи роботу на конкурс, учасник(-ця) забезпечує  дотримання законодавства України про інтелектуальну власність.

10.3. НадсилаючирозробкутаперсональніданнінаКонкурсучасники(-ці)Конкурсу, відповіднодоЗаконуУкраїни«Прозахистперсональнихданих»від 1 червня 2010 року№ 2297-УІ, надаютьзгодуназбіртаобробкуособистихперсональнихданихукартотекахта/абозадопомогоюінформаційно-телекомунікаційноїсистемибазиперсональнихданихКонкурсузметоюпроведенняКонкурсу.

 

 1. Фінансування конкурсу

11.1. Фінансування Конкурсу здійснюється з джерел громадських та інших організацій, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

11.2. Призовий фонд формується за рахунок коштів організаторів, а також за рахунок спонсорів Конкурсу, а  також  коштів, не заборонених законодавством.

 

 1. Прикінцеві положення.
  • Оргкомітет Конкурсу залишає за собою право вносити зміни в Положення Конкурсу.

 

Додаток №1

Структура навчально-методичної розробки

Назва розробки  
Мета та завдання  
Очікувані результати  
Час проведення  
Віковий склад учасників  
План проведення  
Хід проведення (детальний)
Підсумки  

 

Додаток №2

Реєстраційна анкета
учасника(-ці)  Всеукраїнського конкурсунавчально-методичних розробок
(розміщується на початку розробки)

Назва розробки  
Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)  
Місце роботи або навчання  
Адреса (закладу або домашня) (вулиця, номер будинку та квартири)  
Місто (населений пункт)  
Область (якщо потрібно – район)  
Індекс  
Контактні телефони (обов’язково номер мобільного телефону)  
Адреса електронної пошти  

 

Додаток №3

Критерії оцінювання робіт в рамках
Всеукраїнського конкурсу навчально-методичних розробок з прав людини

Критерії оцінювання Максимальна кількість балів Пояснення змісту критеріїв
7.     Відповідність розробки філософії та концепції прав людини та умовам Конкурсу 10 Наскільки зміст навчально-методичної розробки відповідає тематиці конкурсу, філософії та концепції прав людини 
8.     Використання методичних прийомів та форм. 5 Доцільність використання запропонованих прийомів та методів щодо зазначених теми, вікових особливостей учнів та можливостей практичного застосування вчителями під час уроків та позаурочних заходів

Наскільки запропоновані автором(-кою) в розробці знання, уміння й навички будуть корисними учням(-цям) в реальному житті (наявність практичних прикладів, правових норм тощо)

9.     Структурованість та узгодженість основних етапів розробки 2 Наскільки етапи уроку змістовно й структурно пов’язані між собою, урок/захід побудовано логічно, очікувані результати досягаються
10.       Креативність та оригінальність. 2 Наскільки оригінальні та креативні ідеї використовуються у запропонованій розробці.
11.       Можливість використання в зазначених часових межах. 1 Наскільки зазначений автором(-кою) час проведення дозволяє реалізувати запланований зміст уроку/заходу.
Максимальна кількість балів 20  

На Конкурс не допускаються роботи, які є плагіатом або вже друкувалися в друкованих та електронних виданнях, або були розміщені на веб-ресурсах.