Засідання творчої групи вчителів англійської мови

Викладання іноземних мов займає важливе місце в системі освіти в зв’язку з активними соціальними та інформаційно-технічними змінами в сучасному житті, збільшеною потребою в міжнародному та міжкультурному спілкуванні. Завдання школи – сформувати творчу та відповідальну особистість, що вмітиме швидко пристосовуватись в мінливому світі, буде здатна постійно навчатися, критично мислити та генеруватиме нові ідеї.

Головний наголос в оновлених навчальних програмах з іноземних мов – чотири інтегровані змістові лінії – «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я та безпека» та «Підприємливість і фінансова грамотність». Завдання вчителя – інтегрувати ці теми в свої заняття,  необхідність інтеграції змістових ліній не тягне за собою радикальної зміни в навчальному плані, лише зміщення акцентів на більш прикладні аспекти теми.

Як формувати в учнів здатність застосовувати знання й уміння  у реальних життєвих ситуаціях та подолати фрагментарність навчання, як реалізувати ці чотири змістові лінії засобами існуючих навчально-методичних комплексів,  було предметом обговорення на засіданні творчої групи вчителів англійської мови, .яке відбулося 15 листопада 2018 року у приміщенні Яворівської гімназії імені Осипа Маковея (керівник Л. Щудлюк, члени творчої групи:  Г. Вербенець, О. Коваль, А. Мисько, Г. Пецкович, М. Романик, С. Скобало). Підсумок роботи творчої групи – підготовка розробок уроків з реалізацією чотирьох змістових ліній.

Л.Щудлюк, методист методкабінету