Про організацію роботи у ЗЗСО району з питань запобігання і протидії домашньому насильству та булінгу

УКРАЇНА

ЯВОРІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

НАКАЗ

14.01.2019                                   м. Яворів                                      №02-02/12

 

Про  організацію роботи у ЗЗСО району
з питань запобігання і протидії
домашньому насильству та булінгу

 

На виконання листа Міністерства освіти інауки України від 29.12.2018 № 1/9-790 «Щодо організації роботиз питань запобігання і протидії домашньому насильству та булінгу», листа Міністерства освіти і науки України від 07.08.2018 №1/9-487 «Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2018-2019 н.р.»,Департаменту освіти і науки Львівської ОДА від 8.01.2019 №21-9/0/2-19 «Про організацію роботи з питань запобігання і протидії домашньому насильству та булінгу», відповідно до плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року (наказ МОНУ від 03.03.2016 №214) та з метою попередження поширення негативних явищ в учнівському середовищі, запобігання та протидії домашньому насильству та булінгу

НАКАЗУЮ:

  1. Директорам шкіл ЗЗСО району:

1.1. До 01.03.2019 провести у закладах освіти району просвітницько-профілак-тичні заходи з педагогами,батьками, підлітками щодо роз’яснення основних причин, ознак булінгу, мобінгу в освітньому середовищі та оволодіння прак-тичними методами оперативного реагування, запобігання таким ситуаціям.

1.2. Упродовж ІІ семестру 2018-2019 н.р. організувати у ЗЗСО проведення захо-дів щодо попередження насильства у сім’ї, зокрема: тренінгове заняття «Профі-лактика булінгу в учнівському середовищі» для учнів 5-11класів; години спіл-кування на тему: «Кібербулінг» для учнів 9-11класів;бесіда-тренінг «Віртуа-льний терор: тролінг і кібербулінг» для учнів 6-8класів; перегляд відео-презентацій «Булінг в школі. Як його розпізнати», «Кібербулінг або агресія в інтернеті: способи розпізнання і захист дитини» для учнів 5-11класів; круглий стіл для батьків «Поговоримо про булінг та домашнє  насильство»; міні-тренінг «Як навчити дітей безпечної поведінки в Інтернеті»;круглий стіл для педаго-гічного колективу «Безпечна школа. Маски булінгу».

1.3. До 01.02.2019створити консультативний пункт «Скринька довіри».

1.4. Невідкладно інформувати відділ освіти про випадки булінгу та домаш-нього насильства.

  1. Методисту методичного кабінету О.Стадник:

2.1Здійснювати методичне забезпечення з питань запобігання та протидії домашньому  насильству та булінгу. Надати фахівцям психологічної служби закладів загальної середньої освітирайонуметодичну допомогу з питань підготовки та проведення занять щодо профілактики булінгу в учнівському середовищі

2.2До 1 лютого 2019 року розробити методичні рекомендації щодо надання психологічної допомоги учням, які стали жертвами насильства, боулінгу та розмістити на сайті методичного кабінету.

2.3До 1 травня 2019 року провести навчальні семінари з працівниками психологічної служби району, спрямовані на захист прав та інтересів дітей та  інших учасників освітнього процесу.

2.4До 1 вересня 2019 року вжити організаційних і методичних заходів щодо створення шкільних служб порозуміння та підтримки їх діяльності на базі закладів загальної середньої освіти.

  1. Директорам шкіл ЗЗСО району невідкладно інформувати відділ освіти про випадки булінгу та домашнього насильства.
  2. Практичним психологам, соціальним педагогам ЗЗСО району:

4.1 До 01.03.2019 вивчити стан мікроклімату в класних колективах (5-10 класи), визначити індекс згуртованості та наявність соціально відторгнених школярів. З учнями початкових класів провести цикл психологічних практикумів з формування позитивних взаємин та формування уміння відстоювати свою честь і гідність за допомогою соціально прийнятної поведінки.

4.2.Організувати роботу з постраждалими від боулінгу дітьми.

4.3До 10.03.2019 проаналізувати стан справ та посилити індивідуальну корекційну роботу з дітьми, які вже скоювали кримінальні правопорушення, та дітьми, які мають ознаки агресивної поведінки.

4.4До 01.04.2019 провести інформаційно-просвітницьку роботу з батьками та законними представниками дітей, схильних до протиправної поведінки.

4.5Продовжити  міжвідомчу взаємодію з підрозділами кримінальної міліції у справах дітей, службою у справах дітей, центрів соціальних службдля сім’ї, дітей та молоді.

5.Педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти проводити з учасниками освітнього процесу виховну роботу із запобігання та протидії домашньому насильству та булінгу, інформаційно-просвітницькі заходи, невідкладно інформувати визначені законом органи про випадки насильства, що стали їм відомі.

  1. Контроль за виконанням наказу покласти на завідувача методичного кабінету О. Фірчук.

 

Начальник                                                                       В. Байда

 

 

Головний спеціаліст відділу освіти                                           І. Резолюта

 

Завідувач методичного кабінету                                                О. Фірчук

 

Юрисконсульт                                                                                       К. Станько

 

Методист методичного кабінету                                              О. Стадник