ІІІ Всеукраїнська олімпіада з культурології

Кафедра культурології та філософії Національного університету «Острозька академія» проводить ІІІ Всеукраїнську олімпіаду з «Культурології».

До участі запрошуються учні 9-11 класів загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, а також студенти професійно-технічних училищ, які вивчають предмети культурологічного та історичного спрямування: «Художня культура», «Історія культури України» та «Історія культур світу» (розділи, що включені до курсів  «Історія України» та «Всесвітня історія»).

Метою конкурсу є підвищення інтересу молоді до питань розвитку культури; залучення учнів до вивчення курсів культурно-історичного та філософського спрямування; виховання всебічно розвиненої особистості.

Проведення олімпіади відбуватиметься у два етапи

1-й етап – передбачає написання есе на тему: «Українська культура у контексті євроінтеграції: актуальний стан, проблеми та перспективи».

  • Есе приймаються комісією до розгляду в терміни з 26 лютого по 1 квітня (включно) 2019 року у двох варіантах: в електронному (на e-mail: kulturaoa@gmail.com) або в паперовому (друкованому) за адресою 35800 вул. Семінарська, 2 м. Острог Рівненської обл. НаУОА Кафедра культурології та філософії.
  • Відразу після отримання есе на зазначену адресу (електронну або поштову), учень стає учасником 1-го етапу Всеукраїнської олімпіади з «Культурології».
  • Обсяг есе від 3 до 5 сторінок друкованого тексту А-4, оформляється в редакторі Microsoft Word; шрифт Times New Roman; розмір шрифту – 14; інтервал – 1,5; поля: ліве, праве, верхнє і нижнє – 20 мм.
  • Титульна сторінка есе: назва есе, прізвище, ім’я автора; клас; повна назва школи; область; країна; e-mail; контактний телефон (Зразок див. у Додатку 1).
  • Орієнтовні вимоги та поради до написання есе див. у Додатку 2.
  • Максимальна кількість балів, яку можна отримати на даному етапі – 30 (максимум 10 балів від кожного члена журі).
  • Учасники, які отримають за есе прохідний бал, будуть запрошені до участі у другому етапі олімпіади.
  • Прохідний бал у 2-й етап – 15 балів із 30-ти можливих.
  • Результати першого етапу будуть розміщені на сайті Культурологія в НаУОА (http://kulturolog.org.ua/) та facebook-сторінці (https://www.facebook.com/oa.kulturologia.3) до 3-го квітня 2019 року. Долучайтесь і стежте за перебігом олімпіади!

Детальніше