Освіта сучасного учителя української мови та літератури

Відповідно до нового Закону України  «Про освіту», педагогам дозволено проходити обов’язкове щорічне підвищення кваліфікації за власним вибором. Користуючись цією можливістю, 52 учителі української мови та літератури на базі Новояворівського МНВК (директор Бач Б. Ф.) розпочали курсову перепідготовку. Методист методичного кабінету Марія Пономарьова ознайомила присутніх із Програмою підвищення кваліфікації учителів української мови та літератури закладів загальної середньої освіти «Професіограма вчителя української мови та літератури в контексті Нової української школи», зосередивши увагу вчителів на змісті та розподілі годин за видами діяльності.

Богдан Станько, методист методичного кабінету, виступив перед учителями української словесності із теми «Академічна доброчесність: нова академічна культура». Під час лекційного заняття слухачам було розкрито такі поняття: чесність, довіра, підзвітність, повага, відповідальність, справедливість, академічний плагіат, фабрикація, обман, списування, хабарництво, кодекс честі у навчанні. На практичному занятті учителі –  словесники моделювали у групах різноманітні освітньо – педагогічні проблемні ситуації, шукали шляхи  вирішення співпраці з батьками, учнями, учителями.

Марія Пономарьова, методист   методичного кабінету