Важливі рішення варто приймати спільно

15 червня 2022 року комунальна установа Яворівської міської ради у співпраці із завідувачкою кабінету координації впровадження НУШ і моніторингу комунального закладу Львівської обласної ради «ЛОІППО», кандидаткою педагогічних наук, доценткою Марією Барною провели вебінар для керівників ЗЗСО Яворівської ТГ та їх заступників з теми «Оцінювання у 5-их класах НУШ: особливості та проблеми наступності”. Питання є дуже актуальним, оскільки з вересня 2022 року впровадження НУШ розпочнеться вже у базовій середній школі (5-і кл.), і вчителі-предметники на практиці зустрінуться з відповідними змінами  у підходах  до організації освітнього процесу, зокрема й оцінювання навчальних досягнень учнів.

У початковій ланці  НУШ  вчителі здійснювали два види безбального  оцінювання: формувальне і підсумкове (семестрове й річне), а у 2021-2022 н.р. – формувальне і підсумкове (річне). Для оцінювання наскрізних умінь учнів 1-2 та 3-4 класів вчителі використовували  вербальну оцінку  за двома або чотирма показниками (за вибором)Для оцінювання  ж результатів навчальної діяльності учнів 1-2 класів з освітніх галузей, передбачених освітньою програмою ЗО, педагоги використовували, як правило,  вербальну оцінку, а для оцінювання учнів 3-4 класів, як правило, – рівневу.  Отже, вчителі початкових класів для оцінювання навчальних досягнень учнів не використовують 12-бальну оцінну шкалу.

Тому, на думку психологів, провідних педагогів, науковців, «різкий» перехід від безбальної  системи оцінювання до звичної для вчителів-предметників базової школи бальної відразу з 1 вересня 2022-2023  навчального року для п’ятикласників може стати психологічним стресом. Саме ця проблема стала однією з пріоритетних у процесі проведення  вебінару.

Марія Барна  глибоко проаналізувала зміст наказу Міністерства освіти і науки України від 01 квітня 2022 р. № 289 «Рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти», використавши розроблену нею відповідну порівняльну таблицю. При цьому спікерка акцентувала увагу, що заклади освіти мають право на свободу вибору форм, змісту та способів оцінювання за рішенням педагогічної ради.  Оцінювання має бути зорієнтованим на очікувані групи результатів навчання, передбачені навчальною програмою з відповідного предмета або курсу.

Керівники ЗЗСО та їх заступники висловили пропозиції, що в І семестрі 2022/2023 навчального року варто продовжити рівневе оцінювання  в п’ятих класах, дотримуючись принципу наступності та враховуючи, що навчання в 5-6 класах – це адаптаційний цикл базової середньої освіти, саме так визначено нормативними документами про освіту. Свої міркування до слухачів довели і заступник начальника відділу освіти Богдан Станько, директорка КУ ЯМР «ЦПРПП» Ольга Фірчук, консультантка Уляна Глова. Але остаточне рішення приймуть педагогічні колективи.

Працівники КУ ЯМР «ЦПРПП» уже приступили до розробки  орієнтов-них зразків інструментів, які б допомогли вчителям у роботі з учнями п’ятих класів при викладанні навчальних  предметів/курсів відповідних освітніх галузей.  Упродовж цієї роботи   планується проведення засідань творчих груп, методичних комісій, консультацій для ще глибшого занурення у специфіку  організації та належного навчально-методичного супроводу   освітнього  процесу у 5-их класах НУШ.

Віримо, що вчителі-предметники 5-их класів  ввійдуть з 1 вересня 2022 р. у новий навчальний рік з почуттям великої відповідальності та глибокого розуміння важливості подальшого реформування української освіти. Почуваємо себе впевнено, бо постійно отримуємо належну координаційну підтримку з боку керівництва КЗ ЛОР «ЛОІППО» в особі Павла Хобзея та його заступників, а також продовжуватимемо  співпрацю  з Марією Барною з актуальних питань впровадження НУШ як у початковій, так і в базовій освіті.