Засідання районної методичної комісії вчителів правознавства та громадянської освіти.

27 серпня 2018 року у Яворівській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2  відбулось засідання районної методичної комісії вчителів правознавства та громадянської освіти. Методист методичного кабінету відділу освіти Оксана Лазорко довела до відома присутніх методичні рекомендації щодо викладання  цих предметів у 9 та 10 класах.

Фундаментальними цінностями сучасного світу є демократія, свобода, повага до прав людини, солідарність та участь, а забезпечувати їх мають  громадяни, котрі володіють уміннями здійснювати зважений і раціональний вибір, критично мислити та аналізувати інформацію, розуміють значення права, толерантно ставляться до думок інших, активно цікавляться суспільним, політичним та економічним життям.

Саме для цього з 2018-2019 н.р. в освітній процес  10 класу вводиться новий інтегрований курс інваріантної складової «Громадянська освіта», відповідно до концепції Нової української школи. Даний курс допоможе  соціалізації особистості, формуванні її національної самосвідомості, громадянської позиції, загальної культури, світоглядних орієнтирів, критичного мислення, творчих здібностей, дослідницьких та аналітичних навичок, навичок життєзабезпечення та професійних якостей.

На засіданні комісії була присутня одна із авторів підручників «Основи правознавства» для 9 класу та «Громадянська освіта» для  10 класу Ірина Васильків,  за якими буде навчатися  більшість шкіл Яворівського району.

Ірина Васильків особливу увагу приділила інтегрованому курсу «Громадянська освіта» та підручнику, який буде використовуватись під час навчання. Наголосила, що в основу курсу громадянської освіти покладений компетентнісний підхід, що корелюється з ключовими компетентностями, визначеними основами стандарту Нової української школи.

Теоретичні основи курсу складає сукупність ­філософських, психолого-педагогічних знань та практичних навичок і вмінь, необхідних для системно­го ­вив­чення і вирішення суспільно-педагогічних проблем. Цей  інтегрований курс охоплює філософські, аксіологічні, політичні, правові, економічні, культурологічні, соціально-психологічні знання.

У програмі курсу йдеться про те, що вчитель може обирати різноманітні активні та інтерактивні методи навчання, як-от: рольові та ділові ігри (моделювання, вивчення ситуацій, що уможливлюють обговорення соціальних проблем і їхнє розв’язання); аналіз документів; проектування (розробка та реалізація учнівськими командами проектів); дискусії на актуальні соціальні теми; учнівські конференції, збори, круглі столи (обговорення та ухвалення рішень); спільні заходи з місцевою спільнотою; онлайн-спілкування між собою та з учнями інших шкіл (обговорення на форумі, ведення блогів, розміщення інформації на сайтах, обмін досвідом проектної діяльності тощо); організація рефлексії учнів (твори-роздуми, бесіди); проведення зустрічей із лідерами громад, депутатами, суддями, журналістами, волонтерами.