Засідання творчої групи вчителів біології

29 жовтня 2018 року відбулося перше засідання творчої групи вчителів біології (керівник Бачало О.Р.), яка продовжує працювати над проблемою «Реалізація наскрізних змістових ліній у процесі вивчення біології як засобів інтеграції навчальних предметів». Досягнення якісного навчання предмета забезпечується шляхом реалізації нового змісту навчання, організації освітнього процесу на засадах компетентнісного, діяльнісного підходів, реалізації наскрізних змістових ліній.

Наскрізні змістові лінії «Екологічна безпека і сталий розвиток», «Здоров’я і безпека», «Громадянська відповідальність», «Підприємливість та фінансова грамотність» є засобом інтеграції навчального змісту, корелюються з ключовими компетентностями, опанування яких забезпечує формування ціннісних і світоглядних орієнтацій учня, що визначають його поведінку в  життєвих ситуаціях. Саме ці тези стали предметом обговорення учасників творчої групи. Педагоги розглянули ряд питань щодо реалізації вимог програми з біології. Члени творчої групи спланували свою роботу на 2018-2019 навчальний рік. Зустріч пройшла у теплій гостинній атмосфері у приміщенні Яворівської гімназії під керівництвом методиста Флис О.Г.