Конкурс дослідницьких проектів з географії

Н А К А З

 

05.11.2018 р. Львів № 07-01/407

Про проведення обласного заочного

конкурсу дослідницьких проектів з географії

для учнів 9-10  класів

З метою виявлення, розвитку і підтримки талановитої учнівської молоді, підвищення інтересу учнів до поглибленого вивчення географії, залучення учнів до проектної та науково-дослідницької роботи та впровадження STEM-освіти в навчальний процес

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Провести з 12 листопада до 20 грудня 2018 року обласний заочний конкурс дослідницьких проектів з географії для учнів 9-10 класів «Формування територіальних громад у Львівській області: суспільно–географічний аспект» (на прикладі свого району), далі – Конкурс.
 2. Затвердити Положення про проведення Конкурсу (додається).
 3. Затвердити склад оргкомітету та журі Конкурсу (додатки 1, 2).
 4. КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді» (Бородчук І. А.) забезпечити організацію і проведення Конкурсу відповідно до Положення.
 5. Керівникам відділів, управлінь освіти районів і міст області, головам об’єднаних територіальних громад:

5.1. Інформувати керівників закладів загальної середньої освіти та позашкільних навчальних закладів про проведення Конкурсу.

 1. Нагородити переможців Конкурсу дипломами департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації.
 2. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника управління дошкільної, загальної середньої освіти, професійної освіти, соціального захисту, позашкільної та виховної роботи, координаційної діяльності вищих навчальних закладів департаменту освіти і науки облдержадміністрації Г. В. Яворовську.

Директор  департаменту                                        Л. С. Мандзій

 

Затверджено  наказом
департаменту освіти і науки
обласної держадміністрації
№ 07-01/407 від 05.11.2018 р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про обласний  заочний конкурс дослідницьких проектів з географії  «Формування  територіальних громад у Львівській області:

  суспільно–географічний аспект» ( на прикладі свого району).

1.Загальні положення

1.1. Це Положення  визначає  порядок  організації та проведення обласного конкурсу дослідницьких проектів з географії «Формування  територіальних громад у Львівській області:   суспільно–географічний аспект» ( на прикладі свого району),  (далі Конкурс), умови участі в Конкурсі та рекомендації для підготовки до написання робіт учасниками Конкурсу.

1.2. Конкурс проводиться серед учнів 9-10 класів закладів загальної середньої освіти м. Львова та області, малих академіях наук учнівської молоді та  наукових товариств учнів.

1.3. Основними завданнями Конкурсу є:

 •  створення інтерактивного освітнього середовища на основі використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для задоволення інтелектуальних потреб обдарованих школярів;
 • написання проекту, який розкриває проблемні аспекти формування    територіальних громад  на Львівщині у контексті проведення адміністративно-територіальної реформи;
 •  поглиблення знань учнів з географічного краєзнавства;
 •   формування пізнавальних інтересів та розвиток творчих здібностей учнів;
 • організація їх самостійної пізнавальної діяльності, стимулювання творчого      самовдосконалення учнів;
 • створення умов для оволодіння учнями практичними навичками пошукової
 •  роботи, розширення напрямів краєзнавчих досліджень;
 • формування інноваційного способу мислення, що забезпечує можливість
 • нестандартного підходу до вирішення  важливих проблем  свого регіону;
 • реалізація здібностей талановитих учнів;
 • активізація всіх форм позакласної та позашкільної роботи з учнями;
 • розвиток дистанційної форми навчання в системі обласної МАН.
 1. Місце та час проведення

Конкурс проводиться дистанційно з 12 листопада  до 20 грудня  2018 року.

 1. Керівництво та організація конкурсу

Керівництво Конкурсу здійснює департамент освіти і науки Львівської облдержадміністрації.

Безпосередню організацію Конкурсу здійснює КЗ ЛОР “Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді”.

 

 1. Учасники конкурсу

У конкурсі беруть участь учні 9-10  класів  закладів загальної середньої освіти  м. Львова та області, малих академій наук учнівської молоді та наукових товариств учнів.

 

 1. Умови проведення

 

5.1. Для проведення Конкурсу створюється організаційний комітет (далі −  оргкомітет), що здійснює підготовку, проведення та підбиття підсумків.

Оргкомітет:

– встановлює дату проведення конкурсу;

– забезпечує розміщення рекомендацій  на сайті КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала

академія наук учнівської молоді»;

– формує журі конкурсу;

– забезпечує збір проектів конкурсу, виконаних учнями;

– забезпечує умови для членів журі щодо перевірки та оцінювання учнівських  проектів конкурсу;

– визначає порядок нагородження та заохочення переможців, призерів та

учасників конкурсу;

– готує та подає інформацію про проведення й підсумки конкурсу.

 

Електронна адреса оргкомітету: oman.lviv@gmail.com

Контактні особи:

– технічне забезпечення  Наталія Несторівна Знетиняк, методист з дистанційного

навчання КЗ ЛОР ”Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді”;

– проведення конкурсу – Любомира Григорівна Шевчук, методист КЗ ЛОР

”Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді” (тел. 067-79-45-185)

 

5.2. Журі конкурсу оцінює надіслані учнівські проекти, визначає рейтинг

учасників конкурсу.

 

 1. Порядок проведення конкурсу

 

6.1. Інформаційні матеріали конкурсу розміщуються на сервері КЗ ЛОР

”Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді” www.oman.lviv.ua.

 

6.2. Реєстрація учасників конкурсу

 

Для участі в конкурсі учням потрібно зареєструватися на сервері КЗ ЛОР ”Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді” www.oman.lviv.ua, вказавши прізвище, ім`я, клас, назву навчального закладу, домашню адресу, телефон та свою електронну адресу. Якщо в процесі написання проекту  консультував учитель, науковий керівник ( просимо вказати їхні прізвища, ініціали та контактні телефони).

6.3. Конкурс проводиться дистанційно через мережу Інтернет на базі серверу

КЗ ЛОР ”Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді” www.oman.lviv.ua. з 12 листопада  до 20 грудня 2018 року.

 

Під час проведення конкурсу учні реєструються, знайомляться з умовами

проведення конкурсу, розміщеними на сайті, працюють над проектами, які мають бути виконані та надіслані до оргкомітету до 20 грудня 2018 року включно на адресу:  geoproekt.man@gmail.com.

 

Обов’язково  в темі листа вказати прізвище, навчальний заклад, клас.

 

 1. Структура, зміст завдань та їх оцінювання

 

7.1.Тема дослідницького проекту з географії «Формування  територіальних громад у Львівській області:  суспільно–географічний аспект» ( на прикладі свого району).

7.2. За предметно-змістовими ознаками проект відноситься до міжпредметних

проектів ( впровадження STEM – освіти в навчальний процес).

7.3. За тривалістю в часі  проект короткотерміновий (до 1 місяця).

7.4. Кінцевий результат проектної діяльності учнів може бути представлений у

довільній формі. Зокрема: у вигляді презентації,  у вигляді текстового матеріалу, фоторепортажу з описом зображеного на світлинах, відео –чи аудіо–коментарів, тощо.

7.5. Критерії оцінювання дослідницьких проектів:

У конкурсних роботах оцінюється:

– аргументованість вибору теми, чіткість поставлених цілей

та завдань проекту  – 10б;

– актуальність досліджуваної проблеми, наявність елементів новизни -10б;

– самостійність, оригінальність та доказовість суджень -20б;

– повнота та глибина розкриття теми, вміння чітко та в логічній послідовності викладати свої думки, вміло застосовувати наукові терміни  -15б;

– вміння використовувати карти, плани перспективного формування громад, результати соціологічних досліджень тощо – 20б;

– культура оформлення матеріалів, що презентуються 5б.;

– навчальна значущість  проекту- 10б.

– практична цінність проекту- 10б.;

Загальна кількість балів – 100.

Підсумки Конкурсу будуть розміщені на сервері КЗ ЛОР «Львівська обласна

Мала академія наук учнівської молоді» до 30 грудня  2018р.

 

 1. Рекомендації до написання учнівських проектів

 

8.1. Робота учасника проекту повинна мати:

чітко визначену тему, що стосується: окремого суспільно –географічного аспекту формування громад  ( демографічні, природно-географічні, економіко-географічні, культурно-географічні, інвестиційні, чи інші передумови  на прикладі здійснення адміністративно-територіальної реформи окремого адміністративного району України; конкретної громади, яка сформувалася з врахуванням природних, демографічних, економічних  чи соціально –географічних передумов.

 

Приклади формулювання  тем:

 

 • «Демографічні передумови формування територіальних громад Жовківського району Львівської області».
 • «Врахування природно-географічного потенціалу території при формуванні ………..  громади Самбірського району»

 

– зрозумілу ідею ( що саме ви хочете донести). Бажано щоб ідея не була очевидною, а пропонувала нові  знання, свіжу думку про те, що ви досліджуєте.

8.2. Обсяг текстового матеріалу не повинен перевищувати  чотири сторінки (А 4, одинарний пробіл). Робота має бути написана в одному стилі. Матеріал (текст, світлини, картосхеми,  карти, графіки тощо ) має бути викладеним послідовно, із зрозумілою логікою розвитку думки. Доцільно  обрати науковий стиль матеріалу.

8.3. Думки, оцінки та висновки автора роботи слід відокремити від фактів. Слід посилатися  на джерела, звідки їх узято. Висновки автора повинні  бути чіткими, аргументованими.

8.4.Доцільно щоб у роботі були подані  статистичні показники, що характеризують аспекти формування громад у районі; карти громад; перспективні плани створення громад у районі тощо.

8.4. Якщо  отримали  інформацію від експертів, представників адміністративної влади, представників громади – називайте їх.

8.5. Робота повинна бути індивідуальною, грамотною, містити науково виважені висновки, список рекомендованих джерел ( 3-5).

 

 1. Визначення та нагородження переможців та учасників

 

9.1.Конкурс має особистий характер. Основним критерієм оцінювання результату

є сумарна кількість балів, набрана учасником.

9.2. Переможцями Конкурсу вважаються  учасники, які набрали найбільшу

кількість балів за встановленими критеріями оцінювання ( 50% від усіх учасників).

9.3. Переможці  Конкурсу нагороджуються дипломами департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації.

 

Журі також може відзначити окремі проекти спеціальними дипломами

(у номінаціях).

 

Склад оргкомітету

обласного  заочного конкурсу дослідницьких проектів з географії для учнів 9-10 класів  «Формування  територіальних громад у Львівській області:   суспільно–географічний аспект» ( на прикладі свого району).

Голова оргкомітету:

Влах М.Р., доцент кафедри економічної і соціальної географії

ЛНУ імені Івана Франка

 

Члени оргкомітету:

Бородчук І. А., директор КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді»;

Котик Л. І., асистент  кафедри економічної і соціальної географії ЛНУ імені Івана Франка;

Шевчук Л. Г., методист КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук

учнівської молоді».