Обласний заочний конкурсу творчо-пошукових робіт «Тривимірний простір слова: мова, література, мистецтвознавство» 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

Н А К А З

 

23.11.2018 р. Львів № 07-01/446

Про проведення обласного заочного конкурсу
творчо-пошукових робіт «Тривимірний
простір слова: мова, література, мистецтвознавство» 

З метою зацікавленості учнів у вивченні української мови, літератури, мистецтвознавства, розвитку творчих та наукових здібностей, залучення учнів до науково-дослідницької роботи

НАКАЗУЮ:

 1. Провести обласний заочний конкурс творчо-пошукових робіт «Тривимірний простір слова: мова, література, мистецтвознавство» (далі – Конкурс) з 03 до
  31 грудня 2018 року.
 2. Затвердити Положення про проведення Конкурсу (додається).
 3. Затвердити склад оргкомітету та журі Конкурсу (додатки 1,2).
 4. КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді» (Бородчук І.А.) забезпечити організацію та проведення Конкурсу відповідно до Положення.
 5. Керівникам відділів, управлінь освіти районів і міст області, головам об’єднаних територіальних громад інформувати керівників закладів загальної середньої освіти та позашкільних навчальних закладів про проведення Конкурсу.
 6. Директору КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді» Бородчук І.А. підготувати проект підсумкового наказу за результатами Конкурсу.
 7. Нагородити переможців Конкурсу дипломами департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації.
 8. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника управління дошкільної, загальної середньої, професійної освіти, соціального захисту, позашкільної та виховної роботи, координації діяльності вищих навчальних закладів і науки департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації
  Г. В. Яворовську.

Директор департаменту                                                       Л. Мандзій

                                                    

Затверджено наказом

департаменту освіти і науки
Львівської облдержадміністрації

№№ 07-01/446 від 23.11.2018 р.

 ПОЛОЖЕННЯ

про проведення обласного заочного конкурсу творчо-пошукових робіт
«Тривимірний простір слова: мова, література, мистецтвознавство»

 1. Мета та завдання

Мета обласного заочного Конкурсу – виявлення обдарованих учнів, та підтримка їх творчих здібностей, залучення школярів у процес самопізнання, самоосвіти, самовдосконалення, самовизначення, прищеплення навичок творчого пошуку, дослідництва, розвитку практичних умінь, стійкого інтересу та любові до предметів філологічного напряму.

 1. Місце та час проведення Конкурсу

Обласний заочний конкурс творчо-пошукових робіт «Тривимірний простір слова: мова, література, мистецтвознавство» проводиться з 03 до 31 грудня 2018 року. До 31 грудня слід надіслати заявки (додаток 3) та роботи на адресу КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академії наук учнівської молоді» (79000, м. Львів,
вул. Коперника, 42, к. 22).

 1. Керівництво та організація обласного заочного Конкурсу

Керівництво Конкурсу здійснює департамент освіти і науки Львівської облдержадміністрації.

Безпосередню організацію і проведення Конкурсу здійснює КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді».

 1. Учасники Конкурсу

4.1. У Конкурсі беруть участь учні 9-11 класів закладів загальної середньої освіти, позашкільних навчальних закладів (далі – учасники).

4.2. Кожний учасник має право представити на Конкурс лише одну роботу на визначену організаційним комітетом тематику.

4.3. До участі в Конкурсі допускаються роботи учасників, виконані індивідуально.

 1. Порядок і терміни проведення Конкурсу

5.1. Конкурс проходить з 03 до 31 грудня 2018 року.

5.2. Конкурсні роботи необхідно подати в одному із запропонованих організаційним комітетом напрямків (додаток 4).

 1. Журі та оргкомітет Конкурсу

Склад журі та оргкомітету затверджується наказом департаменту освіти і науки обласної держадміністрації.

Оргкомітет:

 • встановлює дату проведення Конкурсу;
 • формує журі Конкурсу;
 • готує та подає інформацію про проведення та підсумки Конкурсу.

Журі Конкурсу перевіряє надіслані роботи, визначає рейтинг учасників Конкурсу.

 1. Вимоги до оформлення заявки і подачі роботи на участь у Конкурсі

Заявку та роботу слід подавати до 31 грудня 2018 року. Роботи, подані після вказаного терміну, розглядатись журі не будуть і в Конкурсі участі не беруть.

Заочне оцінювання творчо-пошукових робіт здійснюється відповідно до надісланих матеріалів.

Критерії оцінювання:

 • складність, науковість, повнота розкриття теми (25 балів);
 • аргументованість висновків (10 балів);
 • актуальність та елемент творчості (5 балів);
 • стиль, грамотність ( 5 бали);
 • якість оформлення ( 5 бали).

Сумарна кількість балів – 50 балів

 1. Загальні вимоги до оформлення творчо-пошукової роботи
  Творчо-пошукова робота– до 15 сторінок.
  1. Вступ.

Об’єктом дослідження є ….
Мета дослідження  ….
Методи (методики) дослідження …

2.Основна частина.

3.Одержані висновки, їх новизна. Результати роботи можуть бути застосовані при….

 1. Список використаних джерел.
 2. Учасники конкурсу

У Конкурсі беруть участь учні 9-11 класів закладів загальної середньої освіти, позашкільних навчальних закладів.

 1. Визначення та нагородження переможців Конкурсу

Переможці визначаються за сумою балів, одержаних під час проведення Конкурсу. Кількість призових місць встановлюється з орієнтовним розподілом у співвідношенні 1:2:3.

Результати Конкурсу будуть розміщені на сайті КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді» після 31 грудня 2018 року http://www.oman.lviv.ua

 

Додаток 1

до наказу департаменту освіти і науки облдержадміністрації

№№ 07-01/446 від 23.11.2018 р.

 

Склад оргкомітету Конкурсу

 

Голова оргкомітету:

Бородчук І.А., директор КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді»

Члени оргкомітету:

Мельник Л. Я., спеціаліст відділу дошкільної, загальної середньої освіти, соціального захисту, позашкільної та виховної роботи

Хомик Т.С., методист КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді».

 

Додаток 2

до наказу департаменту освіти і науки облдержадміністрації

№ 07-01/446 від 23.11.2018 р.

 

Склад журі Конкурсу

 

Голова журі:

Асіїв Л. В., доцент кафедри української мови імені І. Ковалика Львівського національного університету імені Івана Франка

Члени журі:

Мотиль Р. Я., доцент кафедри ДОА і АРХ НУ «Львівська політехніка»

Прокіп В. А., доцент кафедри гуманітарної освіти Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Дяків В.М., к. ф. н., ст. наук. співробітник Інституту народознавства НАН України

Волощак Х.С., керівник гуртка КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді»

Мацяк О. М., к.ф.н., доцент кафедри української літератури імені М. Возняка ЛНУ імені Івана Франка

 

 

Додаток 3

до наказу департаменту освіти і науки облдержадміністрації

№ 07-01/446 від 23.11.2018 р.

 

 

ЗАЯВКА

на участь в обласному конкурсі творчо-пошукових робіт

 «Тривимірний простір слова: мова, література, мистецтвознавство»:

Тема роботи __________________________________________________

ПІБ учасника (повністю) ________________________________________

Дата народження _______________________________________________

Клас, в якому навчається ________________________________________

ПІБ учителя(повністю), телефон, е-mail ____________________________

Район _________________________________________________________

Заклад _________________________________________________________

Адрес, телефон, е-mail ____________________________________________

 

 

 

 

Додаток 4

до наказу департаменту освіти і науки облдержадміністрації

№ 07-01/446 від 23.11.2018 р.

 

Орієнтовна тематика творчо-пошукових робіт

Напрямок «Українська література»

 1. Життєві історії сучасників у ліриці С. Жадана.
 2. Віднайдення національної пам’яті у повісті Володимира Рутківського (на вибір).
 3. Відлуння російсько-української війни ХХІ століття у «Казках мого бомбосховища» Олексія Чупи.
 4. Зображення життя українських емігрантів у творі (на вибір).
 5. Образи воїнів-антагоністів у романі Пантелеймона Куліша «Чорна рада»: вплив народнопоетичних традицій.
 6. Вірш «Вишні» Б.-І. Антонича, оригінальне сприйняття ліричним героєм природи й навколишньої дійсності через народні символічні образи, фольклорні тропи.
 7. Своєрідність художнього стилю Костянтина Москальця (на матеріалі…).
 8. Місце Б.‑І. Антонича з‑поміж визначних ліриків‑новаторів світу (Р. М. Рільке, П. Верлен).
 9. Земне буття в космічному вимірі. Філософські мотиви в поезії «Істотне» Є. Маланюка.
 10. Неповторний персоніфікований образ України у вірші «Задивляюсь у твої зіниці…» В. Симоненка.
 11. Традиції східної лірики в доробку поетеси І. Жиленко.
 12. Філософські роздуми ліричного героя про смисл людського життя «Мені зоря сіяла нині вранці…» В. Стуса.
 13. Ідеологічні контексти авторського міфу Василя Герасим’юка.
 14. «На полі смиренному» Валерія Шевчука vs Києво-Печерський патерик : на полі інтерпретаційному.
 15. Бурлескний гумор у «Зачарованій Десні» О. Довженка.
 16. Притчеві ознаки оповідання В. Винниченка “Рабині справжнього”.
 17. Літературна критика Юрія Меженка: ландшафти мислення і стратегії письма.
 18. Жіночий текст як тіло і тло: поезія Маріанни Кіяновської.
 19. «Пілігримівський» катарсис у віршах Костя Москальця.
 20. Простір часу та час простору: на межі ілюзії світів (поетика двосвіття у творах Валерія Шевчука «Зачинені двері нашого “я”» та Ярослава Мельника «Іде вічно» і «Рояльна кімната»).
 21. Жанрово-композиційні та ейдологічні особливості поетичних циклів “Давидові псалми” Тараса Шевченка і “На старі теми” Івана Франка.
 22. Сакралізація містичного в «Книзі історій» Валерія Шевчука.
 23. Письмо як спосіб комунікації та самоідентифікації (за повістю Оксани Забужко «Інопланетянка»).
 24. Поезія як свято мови. Етимологія “Українських птахів” Василя Голобородька.
 25. Психопоетика новели Івана Франка “Пироги з черницями”.

 

Напрямок «Зарубіжна література»

 1. Проблеми людського життя і його сенсу в казках Г. К. Андерсена.
 2. Комедія Вільяма Шекспіра «Як вам це сподобається»: філософський підтекст.
 3. Художня концептосфера англійськості у творчості Дж. К. Джерома.
 4. Синтез мистецтв: Гете–Ліст (трансформація образів та ідей трагедії й. В. Гете «Фауст» у музичних творах Ф. Ліста).
 5. Топос Дрогобича в літературній інтерпретації Б. Шульца.
 6. Постмодерна гра в оповіданні М. Павича «Скляний равлик».
 7. Алюзивний ракурс роману О. Уайльда «Портрет Доріана Грея».
 8. Проблема краси у романі О. Уайльда «Портрет Доріана Грея».
 9. Аксіологічні та антропологічні параметри екзистенціалістської прози Вільяма Голдінга (на матеріалі роману «Володар мух» та його кіноадаптацій).
 10. Рецепція творчої спадщини Вільяма Шекспіра крізь призму філателії.
 11. Трансформація образу «крилатої людини» у світовій літературі від ХІХ-ХХІ ст. (на матеріалі творів Р. Бредбері «Дядечко Ейнар» та Д. Алмонда «Скеллінг»).
 12. Порівняння мотивів та образів драми-феєрії «Лісова пісня» Лесі Українки й трагедії-казки «Балладина» Юліуша Словацького.
 13. Відлуння творчості Якуба Барта-Чішинського в Україні.
 14. Доля Артюра Рембо в поезії Л. Костенко «Хлопчичок прийшов із Шарлевілю…»).
 15. «Пам’ятники» Горація, Пушкіна, Рильського.
 16. Рецепція творчої спадщини Вільяма Шекспіра крізь призму філателії.
 17. “Паризький текст” у поезії французьких символістів (на матеріалі… ).
 18. Філософія екзистенціалізму в п’єсах Е.Іонеско “Лиса співачка” та С.Беккета “В очікуванні Годо”.
 19. Циклізація як складова наративної стратегії Данила Кіша-оповідача.
 20. Проблема обов’язку в драмі Г.Ібсена “Ляльковий дім”: примус норм суспільної моралі чи свобода вибору?

 

Напрямок «Українська мова»

 1. Мікротопонімія мого села.
 2. Динаміка говірки села …
 3. Фоностилістичні засоби в сучасній українській поезії (твори поетів – на вибір).
 4. Зооніми в сучасній поезії (твори – на вибір).
 5. Фітонімияк елемент ідіостилю письменника (сучасного поета чи прозаїка – на вибір).
 6. Особливості творення відтопонімних прикметників та іменників (від назв декількох сіл чи певного району – на вибір).
 7. Синтаксичні засоби індивідуалізації мовлення персонажів у творах сучасних прозаїків (твір – на вибір).
 8. Неологізми та іншомовна лексика в сучасному українському фентезі (твір – на вибір).
 9. Онімний простір … (твір і письменник – на вибір).
 10. Мовний образ України в сучасній поезії (твори – на вибір).
 11. Комунікативні ситуації вживання питальних речень (на матеріалі творів… (твори – на вибір)).
 12. Синтаксис діалогічного мовлення в сучасній українській прозі для дітей та підлітків (твори – на вибір).
 13. Синтаксичні засоби реалізації іронічного значення у творах сучасних прозаїків (твір і письменник – на вибір).
 14. Застаріла лексика в сучасній українській історично-пригодницькій прозі (твір і письменник – на вибір).
 15. Неологізми як компонент ідіостилю письменника (на вибір).
 16. Лексика мистецтва у поетичних творах Ліни Костенко.
 17. Військова лексика в сучасній поезії (твори поетів – на вибір).
 18. Мовна креативність … (твір і письменник – на вибір).
 19. Годоніми мого села (назви вулиць).
 20. Назви водяних рослин (на матеріалі…).

 

Напрямок «Мистецтвознавство»

 1. Глинянські килими: шанс на відродження.
 2. Осередок кераміки у Червонограді.
 3. Творчість Михайла Біласа з Трускавця.
 4. Яворівська вишивка.
 5. Феномен сокальської вишивки.
 6. Лялька-мотанка: історія виникнення та традиції виготовлення.
 7. Львівське скло: від традиційного промислу до революційного мистецтва.
 8. Графіті: мистецтво чи вуличний вандалізм.
 9. Відомі та невідомі колекціонери.
 10. Скарби нашого музею.
 11. Жанрова структура картини «У лихваря» Жоржа де Латура.
 12. Нічна сцена «Поклоніння Немовляті» в українському іконописі.
 13. Вільгельм Леопольський і Ян Матейко. Історичний жанр.
 14. Юліуш Коссак. До питання естетичного світобачення.
 15. Міський пейзаж зламу ХІХ-ХХ ст. Особливості розвитку в Галичині.
 16. Краківський досвід художнього формування українських імпресіоністів.
 17. Іконографія митрополита Андрея Шептицького.
 18. Зміст і природа змін моди 1-ї половини XX ст. (на матеріалі львівських фотоархівів)
 19. Поетичні тексти Вільяма Шекспіра в музиці Ігоря Стравінського.
 20. Монастирські сади Галичини (на матеріалі…).