Перелік тем тренінгів, ділових ігор, семінарів, розроблених працівниками методичного кабінету

Шановні колеги, з метою підвищення професійної і фахової майстерності педагогічних працівників методичний кабінет пропонує вам послуги у проведенні заходів у школі.

Перелік тем тренінгів, ділових ігор, семінарів,
розроблених працівниками методичного кабінету

1.Фірчук Ольга Миколаївна:
– Про зміни в діяльності закладу загальної середньої освіти відповідно до нового Закону України «Про освіту».

2. Глова Уляна Миколаївна:
– Інтерактивні форми роботи в НУШ.

3.Майхер Оксана Миколаївна:

– Компетентнісний підхід як основний напрям модернізації сучасного освітнього простору.
– Формування підприємливості та ініціативності як ключової компетентності розвитку особистості .

4.Меленчук Ірина Богданівна:
 – Формування громадянської компетентності учня.

5. Копитко Ольга Семенівна:
 – Педагогіка партнерства як ключовий компонент формули нової української школи

6. Пономарьова Марія Степанівна:
–  Мовне питання в новому Законі України «Про освіту»

7. Романик Галина Володимирівна:
  – Освітній коучинг – технологія партнерства, що допомагає учню досягти життєвих цілей.
–  «Edu scrum-дієва методологія для освітніх команд і НУШ».
–  Фасилітація як потужний інструмент розвитку організацій і можливості для освіти.

8. Станько Богдан Миронович:
 – Академічна доброчесність: нова академічна культура

9. Флис Оксана Григорівна:
 – Здоров’язберігаючі технології навчання в сучасному освітньому просторі

10. Щудлюк Лідія Іванівна:
 – Розвиток критичного мислення учнів

11. Дутко Лілія Василівна:
 – Впровадження Stem-технологій  в освітній процес.

Просимо надсилати замовлення!
Будемо раді попрацювати у ваших педагогічних колективах!