Вчимося навчати на засадах компетентнісного підходу

21 лютого 2019 року для педагогічних працівників Лозинського НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів-ДНЗ» та Дубровицької ЗОШ І-ІІ ступенів методист методичного кабінету Оксана Майхер провела семінар-тренінг «Компетентнісний підхід як основний напрям модернізації сучасного освітнього простору».

Затребуваність цієї теми вмотивована, насамперед, тим, що компетентнісний підхід став реалією реформування освітньої системи, презентований у нормативно-правових, концептуальних документах, – повинен активно реалізуватися в освітньому процесі.

Тому вступна рефлексія учасників заходу стосувалася основних понять, ідей, функцій компетентнісного підходу, сутності ключових компетентностей та наскрізних ліній, зміщення акцентів навчання у площину формування в учнів здатності практично діяти і застосовувати здобуті знання й набутий досвід у різних життєвих ситуаціях.

Працюючи в командній взаємодії за інтерактивними методиками мета-план, SWOT – аналіз, діамантова діаграма, асоціативний кущ, інтелект-карта, шість капелюхів мислення, педагоги моделювали компетентнісно орієнтований урок, окреслювали його етапи, методи і прийоми, продумували, у чому складність процесу підготовки вчителя до проведення такого уроку.

Не сплутати компетентнісно орієнтований урок зі «старою цукеркою в новій обгортці» допоможуть «Індикатори НУШ на уроці» (таблиця з переліком важливих аспектів сучасного уроку), запропоновані педагогам для самоаналізу.

Для посилення самостійної й продуктивної діяльності тих, хто навчається, розвитку їхніх особистісних якостей і творчих здібностей, корисним буде використання інтеграційної, презентаційної технік та техніки дії й особистого вкладу учасників, представлені на семінарі-тренінгу, з означенням механізму як і з якою метою їх використовувати.

Безумовно, формування і набуття компетентностей – це результат тривалої і кропіткої праці як учителів, так і учнів. Проте ми переконані, що лише компетентнісна спрямованість освітнього процесу, гармонійно поєднана з позитивним досвідом педагога, доповнена освітніми інноваціями сприятиме реалізації сучасних освітніх ідей.

Оксана Майхер, методист методичного кабінету