Проєктуємо педагогічний простір в компетентнісно орієнтованій траєкторії

Перехід до компетентнісної моделі навчання в умовах сучасної школи – завдання актуальне та доволі непросте. Більше дізнатися про компетентнісний підхід як пріоритетний напрям організації освітнього процесу, навчитися спрямовувати власний педагогічну діяльність у цьому напрямку, ознайомитися з новими методами і техніками роботи, які є найефективнішим для формування ключових та предметних компетентностей… Це очікування, які педагоги Сарнівської ЗОШ І-ІІ ступенів означили  під час навчального семінару-тренінгу «Компетентнісний підхід як основний напрям модернізації сучасного освітнього простору», який 20 листопада 2019 року провела методист методичного кабінету Оксана Майхер.

Високий рівень зацікавленості учасників, бажання і здатність навчатися були сприятливими для розширення інформаційного поля з досліджуваного питання, опанування механізмів використання діяльнісних методів роботи, ознайомлення з наявним методичним інструментарієм, який стане в нагоді під час підготовки компетентнісно орієнтованого уроку, осягнення алгоритму проведення інтерактивних вправ: метаплан, SWOT-аналіз, діамантова діаграма, асоціативний кущ, інтелект-карта, шість капелюхів мислення.

Рефлексуючи з приводу, яким є їхній компетентнісно орієнтований урок, педагоги звертались до запропонованої таблиця «Індикатори НУШ на уроці» (з переліком важливих аспектів сучасного уроку), на власному прикладі демонстрували переваги використання презентаційної техніки та техніки особистого вкладу учасників.

Відрадно, що адміністрація Сарнівської ЗОШ І-ІІ ступенів зацікавлена в створенні в педагогічному колективі атмосфери творчості, формуванні позитивного мотиваційного середовища, наданні можливостей для розвитку, збагачення професійної компетентності педагогів. Це добрі передумови для того, аби рухатися у напрямку істотного поліпшення якості роботи педагогічного колективу, його переорієнтації в інноваційний, компетентнісно орієнтований режим управління школою.

 

Оксана Майхер, методист методичного кабінету