Робота з молодими спеціалістами

В умовах реформування національної системи освіти в Україні винятково важливого значення набуває систематична робота з молодими педагогічними працівниками. Реалізується вона різними шляхами, але основним є організація і проведення на належному рівні методичної роботи. Це і наставництво, і методичні консультації, і засідання школи становлення новопризначеного вчителя, а також інші різноманітні види роботи, що допомагають молодим фахівцям у їхньому професійному становленні, розв’язанні конкретних проблем методики викладання предмета, сприяння розвитку їх творчого та професійного потенціалу, ознайомленню із сучасними методами і технологіями навчання, вироблення власного педагогічного стилю роботи. Організація роботи з молодими вчителями передбачає дотримання принципів науковості, доступності, варіативності, новизни, зворотного зв’язку за інтересами педагогів.

14 вересня 2020 року відбулося організаційне онлайн-заняття школи становлення новопризначеного вчителя хімії (керівник Борис О.М.) та біології (керівник Порохнавець О.Я.) за допомогою сервісу Zoom. Оксана Флис, методист методичного кабінету, детальніше обговорила методичні рекомендації щодо викладання хімії, біології і екології у 2020-2021 навчальному році та провела практичне заняття, продемонструвавши педагогам, як створити завдання в середовищі Google Classroom з Google документом, доступним для кожного учня. На занятті педагоги вправлялись у практичних навиках щодо створення та внесення даних в Google документ.

Молоді педагоги мали можливість послухати презентацію досвіду роботи та навчання в школі становлення новопризначеного вчителя біології, яку представила Лірек Ольга Михайлівна, вчитель біології Воледобростанської ЗОШ І-ІІ ступенів. Ольга Михайлівна зазначила, що навчання в Школі виявилося надзвичайно цікавим і водночас повчальним.

Оксана Флис, методист методичного кабінету