16 лютого 2021 року

Працюємо над визначенням власної траєкторії професійного розвитку кожного педагога громади…

Комунальна установа Яворівської міської ради « Центр професійного розвитку педагогічних працівників»  продовжує співпрацю із закладами освіти Яворівської міської ради щодо  надання консультативної допомоги із питань професійного розвитку.16 лютого 2021 року директоркою Ольгою Фірчукпроведено консультативно-інформаційну нараду  із директорами та  вихователями-методистами ЗДО, заступниками директорів ЗЗСО щодо моделі визначення власної професійної траєкторії кожного педагога.

КУ ЯМР «ЦПРПП» продовжив угоду про спільну діяльність щодо надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації з КЗ ЛОР «ЛОІППО», відповідно до якої педагоги закладів освіти будуть проходити курси підвищення кваліфікації за місцем праці. Це дасть можливість зекономити кошти.Фірчук О. наголосила на тому, що педагогічні ради, визнаючи результати підвищення кваліфікації у суб’єктів, які не мають ліцензії чи акредитованої освітньої програми, мали б зосередити свою увагу на набутті педагогічним працівником нових та/або вдосконалення наявних компетентностей (знань, умінь, навичок). Адже головне для педагога – це досягнені результати за підсумками навчання.

У 2021 році програми курсів підвищення кваліфікації, що розроблені директором та консультантами, спрямовані на здобуття знань керівниками закладів освіти з питань автономії закладу та лідерства, педагоги ж будуть мати активну підготовку до впровадження нового Державного стандарту базової середньої освіти, засвоєння вимог професійного стандарту за професіями «Вчитель початкових класів закладу середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)», працівники дошкілля вивчатимуть Базовий компонент дошкільної освіти, що є Державним стандартом дошкільної освіти в Україні, учителі початкових класів і надалі активно будуть освоювати цікаві форми роботи в умовах Нової української школи.

Стратегія розвитку КУ ЯМР «ЦПРПП» передбачає конкретні, адаптовані до потреб педагогів тенденції розвитку фахової і професійної майстерності. Тому основною місією працівників ЦПРПП, на їхню думку, бути завжди на крок попереду, вести інших, бо консультант  – це і фасилітатор, і менеджер, і  тьютор, і експерт, і супервізор, і модератор в одній особі.