План заходів КУ ЯМР «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» на січень  2022 року

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директорка КУ ЯМР «ЦПРПП»

                                                                         

                                                                                                       О.ФІРЧУК

                                                                          03.01.2022року 

 

 

План заходів КУ ЯМР «Центр професійного розвитку

педагогічних працівників»

на січень  2022 року

 

№ з/п Дата прове-дення заходу Назва заходу Місце проведення (адреса, к-сть учасників заходу)  

Час

Відпові-дальний за проведення
1. 25.01 Семінар для заступників дире-кторів з навчально-виховної  роботи ЗЗСО Яворівської ТГ «Оформлення робочих доку-ментів відповідно до вимо-ги Національного стандарту ДСТУ 4163:2020 «Державна уніфікована система доку-ментації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації» актовий  зал КУ ЯМР «ЦПРПП» 1100 Фірчук О.М.
2. 25.01 Семінар-практикум для вчителів інформатики дистанційно 1600 Мельнічук О.Р.
3. 25-27.01 Семінар–практикум «Формування громадянської компетентності учня» Онлайн 1400 Меленчук І.Б.
4. 25.01 Семінар для вчителів правознавства та громадянської освіти ЗЗСО І-ІІІ ЗЗСО І-ІІ ступенів Яворівської ТГ Онлайн, платформа “Zoom”/ЦПРПП

(30 учасників)

1000 Лазорко О.В.
5. 26.01 Семінар–практикум  для вчи-телів української мови та лі-тератури “Новий український правопис. Вживання феміні-тивів у сучасній українській літературній мові” Онлайн, платформа “Zoom”

 

1100 Матвіїв Л.О.
6. 24, 25,

26,27,

28,31 січня

 

Семінар-тренінг для педагогіч-них працівників з теми «Орга-нізація інклюзивного середо-вища в закладі дошкільної  освіти»

 

Онлайн, платформа “Zoom” 1330-

1450-

(2 акадгодини)

Кунанець І.А.
7. 26.01 Засідання творчої групи учителів фізиків офлайн 1500 Романик

Г. В.

8. 27.01 Засідання творчої майстерні учителів початкових класів «Інноваційне та традиційне у педагогічних технологіях навчання початкових класів в сучасній українській школі» Онлайн, платформа “Zoom”/ЦПРПП

(30 учасників)

1600 Глова У.М.,

Кондрацька І.Я.

9. 27.01 Семінар для вчителів іноземних мов ЗЗСО І-ІІ ступенів Яворівської ТГ «Діяльнісний підхід як реалізація компетентнісного потенціалу освітньої галузі» Онлайн, платформа “Zoom”/ЦПРПП

(20 учасників)

1000

 

Щудлюк Л.І.
10. 27.01 Семінар для вчителів іноземних мов ЗЗСО І-ІІІ ступенів Яворівської ТГ «Діяльнісний підхід як реалізація компетентнісного потенціалу освітньої галузі» Онлайн, платформа “Zoom”/ЦПРПП

(20 учасників)

1300 Щудлюк Л.І.
11. 27.01 Засідання творчої групи вчителів математики Яворівської ТГ Яворівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 2 (7 учасників) 1000 Дутко Л.В.
12. 27.01 Засідання творчої групи вчителів художньо-естетичного циклу щодо  розроблення  різнорівневих   контрольних   робіт  з

мистецтва  для 9 класу

Онлайн, платформа “Zoom”/ЦПРПП

(6 учасників)

1100

 

Дроф’як Н. М.
13. 27.01

 

Семінар- практикум «Казкотерапія як один із методів виховання у початковій школі». Онлайн

28 учасників

1500 Ковалик О.І.
14. 31.01  Онлайн-захід для вчителів хімії та біології з теми «Підвищення професійної компетентності педагога-участь у педагогічних конкурсах, семінарах, конференціях» Zoom 1500 Флис О.Г.
15. Протягом місяця Опрацювання методичних  матеріалів ЦПРПП з1800 Працівники ЦПРПП
16. Протягом місяця Індивідуальні консультації для педагогічних працівників ЦПРПП з 1615-1800 Працівники ЦПРПП