Навчальний рік завершився, а вчителі продовжують підвищувати свій професійний рівень та педагогічну майстерність.

Попри складні події, які є в нашій країні, підвищення кваліфікації педагогічних працівників є актуальним для сучасного суспільства, адже учні повинні отримувати якісну освіту, а вчитель має готувати висококваліфікованих фахівців, спроможних приймати самостійні рішення, бути свідомими громадянами, відповідальними та креативними. А  такі якості може виховати той педагог, який сам перебуває у творчому пошуку та постійному самовдосконаленні, тому КУ ЯМР  «ЦПРПП» спільно з управлінням Державної служби якості освіти у Львівській області  розпочали курси підвищення кваліфікації вчителів Яворівської та Новояворівської ТГ на тему: «Діяльність педагога в процесі розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти» за участю заступника начальника відділу інституційного аудиту управління Державної служби якості освіти у Львівській області Андрія Хамика та начальниці відділу роботи з експертами управління ДСЯО у Львівській області Анжели Стефанишин. Теми занять «Чинне законодавство України про якість освіти та освітню діяльність» та «Педагогічна діяльність педагогічних працівників освітніх закладів»,  проведені А.Хамиком та А.Стефанишин, викликали великий інтерес і допомогли вчителям зрозуміти, як ефективно розв’язувати проблеми, що виникають під час оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти, та покращити методичний рівень.

Особливо приємно було педагогам, що їм  приділила увагу  і начальниця управління Державної служби якості освіти у Львівській області Валентина Загрева, яка ознайомила із принципами, критеріями, напрямами й умовам інституційного аудиту, а також наголосила, що основною метою аудиту є допомогти закладам освіти стати успішними, підвищити якість освітньої діяльності, надати рекомендації щодо розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти, яка базується на прозорості, інноваційності та партнерстві усіх учасників освітнього процесу. Педагогічні працівники отримали не лише багато цінної інформації, а й мотивацію для створення власного педагогічного стилю.

Навчання педагогів продовжується.

Дякуємо управлінню Державної служби якості освіти у Львівській області  за підтримку, допомогу та навчання!