Науково-практична конференція «Природоохоронна територія як базова навчальна платформа НУШ»

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені І.Я. Франка

Географічний факультет

Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»

Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації

Львівська міська рада

Регіональний ландшафтний парк «Знесіння»

Інформаційний лист № 1

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

 

Науково-практичної конференції

«Природоохоронна територія як базова навчальна платформа Нової української школи»,

 

яка відбудеться 22 травня 2019 року у м. Львові

 

До участі у роботі конференції запрошуються:

представники навчальних закладів вищої та середньої освіти, наукових

інституцій та установ природно-заповідного фонду України

 

Тематичні напрями роботи конференції:

 1. Освітньо-виховні функції природоохоронних установ та нові освітні стандарти.
 2. «Зелені уроки» і формування ключових компетентностей учнів Нової української школи.
 3. Реалізація наскрізної змістової лінії навчальних програм «Екологічна безпека і сталий розвиток» у закладах освіти та природоохоронних структурах.
 4. Успішні практики співпраці закладів освіти та природоохоронних установ.

 

Мета проведення заходу: обговорення напрямів і форм реалізації освітньо-виховної діяльності природоохоронних установ та їх ролі у формуванні ключових компетентностей за новими освітніми стандартами.

 

Інформація про захід

Учасникам необхідно до 25 квітня 2019 року (включно) заповнити реєстраційну картку учасника за посиланням https://goo.gl/forms/h9MfRiIr2oWkdkzk1 та надіслати матеріали для участі у конференції на електронну пошту: е-mail:  geolviv2018@gmail.com

Робоча мова заходу: українська.

Форма участі: очна та заочна.

Місце проведення:       м. Львів, вул. М.Кривоноса 18, Львівське вище професійне училище технологій та сервісу.

вул. Довбуша 24, Інформаційно-освітній центр Регіонального ландшафтного парку «Знесіння»

Організаційний внесок для учасників конференції – 130 грн. Використовується на покриття витрат, пов’язаних із публікуванням доповідей та програми і матеріальним забезпеченням конференції.

Витрати, пов’язані з проїздом та проживанням, оплачуються учасником конференції за власний рахунок або за рахунок відряджуючої сторони.

Запрошення і програму конференції буде надіслано додатково.

 

Вимоги до оформлення матеріалів

 • Обсяг тез до 5-ти сторінок у форматі сторінки А4, орієнтація – книжкова;
 • Поля: верхнє, нижнє і праве – 15 мм, ліве – 20 мм;
 • Шрифт Times New Roman, розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1,5;
 • Послідовність розміщення елементів:
 • ім’я та прізвище автора;
 • назва (великими літерами по центру);
 • виклад основного матеріалу;
 • джерела та література (нумерація позицій автоматична). Список джерел та літератури оформлюється згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання»;

Посилання оформлюються в квадратних дужках із зазначенням порядкового номера джерела за списком, а через кому номер сторінки, наприклад: [5, c. 57–61].

Назва файлу повинна відповідати імені та прізвищу учасника конференції (наприклад, Іванюк_тези.doc).

За зміст і оформлення матеріалів відповідають автори.

 

За додатковою інформацією звертатися за телефонами:

0974392972 (Зінкевич Мирослав), 0973335222 (Завадович Олександр), 0937609829 (Зюзін Святослав)

 

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ!

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Прізвище ___________________________________________________

Ім’я ________________________________________________________

По-батькові __________________________________________________

Науковий ступінь _____________________________________________

Вчене звання _________________________________________________

Посада ______________________________________________________

Назва організації, її адреса ______________________________________

Адреса для листування і телефон _________________________________

E-mail _______________________________________________________

Тема доповіді (публікації) _______________________