Обласний етап  Всеукраїнського конкурсу “Вчимося заповідувати”

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ  І  НАУКИ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

«ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ

 ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ»

79026, м. Львів, вул. Ів. Франка, 133, тел/факс 276-46-07, е-mail: lodenc@ukr.net, www.loсentum.lviv.ua

Код ЄДРПОУ 23883752

 

 

Від 011.09. 2019 р.   №  115

На № _______ від ___________

                  Керівникам органів

управління освітою районів та

 міст обласного значення

Керівникам об’єднаних територіальних громад

Директорам міськ,  рай ЕНЦ (СЮН)

 

 

Про проведення
обласного етапу  Всеукраїнського конкурсу
“Вчимося заповідувати”

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік  (наказ Міністерства освіти і науки України від 21.11.2018 року № 1292 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік (за основними напрямами позашкільної освіти)», плану роботи КЗ ЛОР «Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»  на 2019 рік та з метою залучення учнівської молоді до роботи із збереження біорізноманіття в рамках Всеєвропейської Стратегії збереження біологічного і ландшафтного різноманіття КЗ ЛОР «ЛОЦЕНТУМ»  проводить обласний етап Всеукраїнського конкурсу “Вчимося заповідувати” (умови конкурсу додаються).

До участі в конкурсі запрошуються вихованці закладів загальної середньої  та позашкільної освіти області.

Матеріали надсилати в друкованій формі та на електронних носіях до 15 листопада 2019 року на адресу: 79026, м.Львів, вул.І.Франка, 133, КЗ ЛОР ЛОЦЕНТУМ.

е-mail: lodenc@ukr.net, тел/факс 8(0322) 276 46 07

 

Просимо забезпечити інформування керівників закладів загальної середньої  та позашкільної освіти міста, району про проведення конкурсу.

 

 

 

 

В.о.директора                                                                         О. І. Кульчицька

 

 

 

Умови проведення обласного етапу

 Всеукраїнського конкурсу школярів і учнівської молоді
„Вчимося заповідувати “

 

І. Загальні положення

Збереження біотичного та ландшафтного різноманіття України є одним із пріоритетних напрямів природоохоронної діяльності.

21 вересня 2000 року Верховна Рада України прийняла Закон України „Про загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки”, де передбачено збільшення площі земель природно-заповідного фонду до 10,4% на 2015 рік, а площу національної екологічної мережі загалом до рівня, достатнього для забезпечення екологічної безпеки країни.

Враховуючи актуальність завдання подальшого розвитку національної екологічної мережі та з метою втілення Конвенції збереження біологічного різноманіття в Україні  КЗ ЛОР «Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» проводить щорічний конкурс “Вчимося заповідувати”.

 

ІІ. Мета та основне завдання конкурсу

Мета конкурсу:

 • широке залучення учнівської молоді до роботи із збереження біорізноманіття в рамках Всеєвропейської Стратегії збереження біологічного і ландшафтного різноманіття;
 • проведення учнями спостережень та моніторингу місць зростання рідкісних та зникаючих рослин, що занесені до Червоної книги України та Зеленої книги України;

–          активізація природоохоронної роботи через різні форми еколого-краєзнавчої діяльності;

–         вивчення учнями методів оцінки стану природних територій та негативного впливу антропогенних факторів на довкілля;

–          виховання національної свідомості;

–          формування екологічного світогляду та засад раціонального природокористування.

 

Завдання  конкурсу:

 1. Встановлення, вивчення раритетного фітоценозу (Червона книга України, Зелена книга України), складання його переліку, картування його місцезростань, розробка заходів охорони в межах території що досліджувалась.
 2. Виявлення та дослідження угрупувань рідкісних, регіонально рідкісних, зникаючих рослин, в межах певного регіону з подальшою фотофіксацією, кількісним аналізом та оцінкою їх стану.
 3. Встановлення основних факторів антропогенного впливу на довкілля, оволодіння методом оцінки негативного впливу на рослинний світ.
 4. Просвітницька робота щодо значення збереження червонокнижних видів рослин.
  5. Еколого-краєзнавча робота у сфері природоохоронної діяльності, розроблення методичних рекомендацій з еколого-просвітницької діяльності молоді щодо збереження та відтворення рідкісних видів рослин.

 

ІІІ. Учасники конкурсу

До участі в конкурсі залучаються заклади загальної середньої  та позашкільної освіти, дитячі громадські екологічні організації.

 

ІV. Вимоги до оформлення робіт

Учасники конкурсу за підсумками роботи подають:

 • звіти з картами обстежених територій, альбоми, фоторепортажі;
 • відомості про колектив-учасник конкурсу, сферу його діяльності;
 • інформацію про проведені експедиції, походи, опис рослинного світу території, що досліджувалася з деталізацією на мапі видів, що занесені до Червоної книги України та Зеленої книги України;
 • документацію про роботу по заповіданню території (при наявності показників);
 • фотоматеріали, що підтверджують факти порушень природоохоронного законодавства (при наявності таких);
 • звіти про масово-агітаційну та просвітницьку роботу з громадськістю, місцевою владою, засобами масовоїі нформації щодо значення рідкісних та зникаючих видів рослин (проведення тематичних занять, лекцій, бесід, видання буклетів, листівок, плакатів, здійснення виступів в пресі, радіо, по телебаченню тощо).

 

 1. Підведення підсумків та нагородження переможців

Підведення підсумків та визначення переможців здійснює конкурсна комісія, створена з числа педагогічних працівників закладів загальної середньої  та позашкільної освіти. Переможці нагороджуються грамотами Львівського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.

 

VІ. Фінансування конкурсу

Фінансування походів, експедицій та інших заходів в рамках конкурсу здійснюється за рахунок місцевих бюджетних і залучених коштів.

 

 

Матеріали надсилати в друкованій формі та на електронних носіях

до 15 листопада поточного року,

на адресу:79026, м.Львів, вул.І.Франка, 133, КЗ ЛОР ЛОЦЕНТУМ.

е-mail: lodenc@ukr.net, тел/факс 8(0322) 276 46 07