Онлайн круглий стіл  слухачів курсів підвищення кваліфікації

14 травня відбувся он лайн круглий стіл  слухачів курсів підвищення кваліфікації, присвячений обговоренню  питань психологічного і соціального супроводу інклюзивного навчання.  Олена Стадник, методист методичного кабінету,  відзначила, що  робота  з  «особливою  дитиною»  має спрямовуватися на досягнення головної мети – підготувати її до самостійного життя. Ольга Дмитрик, Оксана Вашевська, Наталія Салага, Ірина Горнецька, Марія Коляса, Люба Бутка, Світлана Юзюк, Аліна Карпяк, Світлана Піка, Світлана Починок-Щур–практичні психологи і соціальні педагоги,  які працюють в закладах освіти де створено інклюзивні класи і всі учні є рівноправними здобувачами освіти. Саме вони мають зараз найбільш практичний досвід у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами. Учасники віртуального круглого столу ділилися своїми труднощами і досягненнями у роботі з особливими дітьми та їх батьками. Наголошували що  соціально-психологічна адаптація та рівень навчальних досягнень у різних дітей відбувається по-різному, відповідно до віку, типу вищої нервової діяльності, стану здоров’я, родинних взаємин, розвитку пізнавальних психічних процесів,  контактності, доброзичливості, сформованості емоційно-вольвої сфери.

Працівники психологічної служби освітнього закладу є членами команди супроводу і сприяють  розвиткові  соціальних  умінь  дітей  з особливими  освітніми потребами, а також надають належну моральну підтримку сім’ям дітей, їхнім рідним і педагогам.