Педагоги закладів дошкільної освіти продовжують навчатися дистанційно

15 і 18 травня 2020 року дистанційно онлайн на платформі Zoom в рамках курсів підвищення кваліфікації при методичному кабінеті згідно з програмою відбулися онлайн-семінари, які провели методист методичного кабінету О. Голубець і практичний психолог ДНЗ №9 м. Новояворівська С. Худик. В умовах освітньої реформи «Нова українська школа» важливим завданням є забезпечення наступності між ланками освіти. Тісна взаємодія закладу дошкільної освіти і початкової школи-основа успішного вирішення проблеми наступності. Методист методичного кабінету О. Голубець провела онлайн-семінари  «Партнерська взаємодія в рамках наступності дошкільної та початкової ланок освіти. НУШ і ЗДО, що нас об’єднує?», де ознайомила слухачів з нормативно-правовою базою щодо забезпечення принципів перспективності та наступності між дошкільною та початковою ланками освіти. Проаналізувала наступність двох Державних стандартів початкової та дошкільної освіти щодо формування ключових компетентностей випускників сучасного ЗДО і НУШ, спільні тенденції розвитку дошкільної та початкової освіти на засадах Концепції Нової української школи та пріоритетність особистісно-орієнтованого, компетентнісного, діяльнісного, середовищного підходів до розв’язання основних завдань дошкільної та початкової освіти. Педагоги обговорили, що спільного у роботі вихователів та учителів 1 класів, як оптимізувати освітній процес, модель випускника закладу дошкільної освіти  та його готовність до НУШ, виклики та проблеми сьогодення щодо забезпечення наступності та встановлення зв’язку і творчої співпраці між закладом дошкільної освіти і початковою школою на рівні заходів з дітьми, педагогічних колективів та взаємодії з батьками.

В рамках курсів підвищення кваліфікації при методичному кабінеті згідно з програмою практичний психолог ДНЗ №9 м. Новояворівська С. Худик, провела онлайн-семінари з елементами тренінгу «Формування емоційно-вольової готовності дошкільника до школи». Емоційно – вольова готовність передбачає вміння в дитини ставити мету, планувати дії, сприймати рішення, докладати зусиль до їх реалізації. У дітей з високим рівнем емоційно – вольової готовності до школи формується необхідний рівень самостійності, а з низьким-розвиваються емоційні розлади, що приводять до шкільної дезадаптації. На онлайн – семінарах педагоги розширили знання з даної проблеми, розв’язували проблемні ситуації та досліджували свій емоційний стан за допомогою діагностики Піп Вільсона ” Дерево з чоловічками”. С. Худик надала методичні рекомендації педагогам як працювати з дітьми, які мають емоційні розлади та консультувати батьків з даної проблеми. Щиро дякую Світлані Худик за співпрацю та цікаво проведені семінари.