Важливість психологічної компетентності сучасного педагога не викликає ніяких сумнівів. Знання вікової психології, закономірностей розвитку дитини, її особистісних інтересів в поєднанні зі здатністю до самопізнання та саморозвитку,ефективного спілкування і взаємодії з іншими людьми – це ті вміння, що вирізняютьталановитого педагога і допомагають розвиватися професійно.

Питання адекватної професійної самооцінки, формування позитивної «Я-концепції», умотивованості педагога до змін стали ядромонлай-занять з учителямизарубіжної літератури та педагогічними працівниками освітньої галузі «Мистецтво», які провела психологцентру професійного розвитку педагогічних працівників Яворівської міської ради Олена Стадник.

Учасники заняття мали можливість проаналізувати фактори, які впливають на формування професійної Я-концепції, рівні її становлення та характеристику, виконували тести на визначення самооцінки та вправи для її підвищення, релаксували та отримали слушні порадищодо того, як почувати себе комфортно в умовах швидких змін.

Також педагогам надано роз’яснення щодо механізмів та закономірностей вікового розвитку особистості протягом життя, сучасної кваліфікації підліткового віку, ролі педагогів у поведінковому компоненті дитини.

Відповіддю на питання щодо того, як розуміти і приймати дитину такою як вона є, підтримувати її самостійність, впевненість у власних силах, навчати долати труднощі, сформувавши установку «Я можу це зробити», на думку досвідченого психолога, є ефективна взаємодія «учитель-учень» та якісна освіта.

Дякуємо Олені Вікторівніза психологічний супровід процесу підвищення кваліфікаціїучителів зарубіжної літератури та педагогічних працівників освітньої галузі Мистецтво», корисні та практичні поради!

                                               Оксана Майхер, консультант ЦПР ПП