23 березня вчителі правознавства та громадянської освіти працювали в рамках модуля 1 над питаннями реалізації нового Державного стандарту базової середньої освіти”, як наступної частини реформи НУШ.
Кожен вчитель має знати його вимоги, адже це основа для розробки типових та інших освітніх програм, передбачених статтею 11 Закону України “Про повну загальну середню освіту”. Це рамковий документ, який визначає обов’язкові результати навчання для учнів 5-9 класів. Цей документ розповсюджується на всі державні, комунальні і приватні (якщо вони мають ліцензію, тобто мають право видавати свідоцтва про здобуття освіти) заклади середньої освіти, в яких є 5-9 класи.
Даний нормативний документ містить перелік компетентностей та вмінь, базується на «Рекомендаціях Європейського Парламенту та Ради Європи щодо формування ключових компетентностей освіти впродовж життя», але не обмежується ними, містить обов’язкові результати навчання, орієнтири для їхнього оцінювання, 7 варіантів базового навчального плану, відповідно до освітніх потреб дітей
рекомендовану, мінімальну та максимальну кількість нав-чальних годин за кожною з галузей та загалом, визначає в базових навчальних планах.
Вивчаючи змістовий аспект Державного стандарту базової середньої освіти – реалізуємо один із етапів дорожньої карти його імплементації у закладах загальної середньої освіти громади.
Консультант Оксана Лазорко.