Програма семінару-практикуму «Формування предметно-методичної компетентності педагога»

Комунальна установа  Яворівської міської ради

«ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ»

  

СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ

«Формування предметно-методичної компетентності педагога»

Програма  розглянута і рекомендована

до затвердження на засіданні  ради КУ Яворівської міської ради

«Центр професійного розвитку педагогічних працівників»

(протокол № 2  від  11 .05.2021 р.)

Голова ради                                                     Фірчук О. М.

 

Яворів

2021

 

І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

 

Найменування: Програма семінару-практикуму «Формування предметно-методичної компетентності педагога»

Розробник: консультант Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Яворівської міської ради, Щудлюк Лідія Іванівна.

 

Мета: підвищення методичного та практичного рівнів професійної компетентності вчителів.

Обсяг: 12 годин.

Форма навчання: очно.

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:

– предметно-методична компетентність – здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів, формувати в учнів ключові компетентності, добирати та використовувати сучасні та ефективні методи і технології навчання та розвивати в учнів критичне мислення;

Місце (місця)надання освітніх послуг. Освітні заклади Яворівського району Львівської області

Очікувані результати навчання:

Демонструє вміння організовувати педагогічну діяльність з урахуванням сучасних підходів до викладання предмета, мотивувати учнів, розвивати критичне мислення, реалізувати сучасні програми, використовуючи інформаційні (цифрові) технології, різноманітні методи, форми роботи.

 

Документ, що видається за результатами участі у семінарі: сертифікат

  

Формування предметно-методичної компетентності 2 10
Тема 1.1. Загальна характеристика компетентностей вчителя відповідно до професійного стандарту за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти» 1 1
Тема 1.2. Створення освітнього середовища 2
Тема 1.3. Мотивація здобувачів освіти. Роль мотивації  в підвищенні навчальних досягнень 2
Тема 1.4. Взаємодія на уроці та роль інструкцій вчителя. Етапи уроку. Тайм менеджмент Комунікація та командна робота 2
Тема 1.5. Розвиток критичного мислення на уроках 1 1
Тема 1.6. Ефективні методи формування предметних компетентностей здобувачів освіти 2