Охорона праці в освітніх закладах району в 2017- 2018 навчальному році

Довідка

«Про дотримання Закону України «Про охорону праці»
в освітніх закладах району в 2017- 2018 навчальному році»

Керівники закладів освіти району домагаються виконання вимог щодо організації роботи з охорони праці відповідно до Закону України «Про охорону праці», «Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 р. № 1669, постанови колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, президії ЦК Профспілки працівників освіти і науки України  протокол  №1/6-22  від 23.01.2013 протокол  № П-18-3 від 10.12.2012.

У зв’язку з  вищезазначеним положенням про організацію роботи з охорони праці   назріла необхідність створення служб у відповідності до типового положення про службу з охорони праці. Для визначення обов’язків для кожного працівника у залежності від посади необхідно доповнити  посадові  інструкції розділом з охорони праці та координувати  роботу кожного відповідно до них.

У навчальних закладах району в 2017-2018 н.р. проводилась певна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання та праці учнів, вихованців та працівників. Загальноосвітні, дошкільні та позашкільні навчальні заклади району в основному забезпечені нормативно-правовими актами з охорони праці, довідниковими матеріалами, частина їх – в електронному вигляді і  за потреби оновлюється.

Відпрацьовані програми вступного інструктажу з охорони праці для працівників та учнів. Згідно з цими програмами класні керівники та вчителі-предметники на початку навчального року проводять з учнями вступний інструктаж, про що свідчать записи в журналах. Систематично відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. Проводяться бесіди про поведінку на воді, з вибухонебезпечними предметами та на протипожежну тематику, з правил дорожнього руху, з електробезпеки. Дані заходи обліковуються у класних журналах.

Забезпечено фінансування і організацію попередніх та періодичних медичних оглядів працівників впродовж  року.

Згідно з «Положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці у навчальних закладах Міністерства освіти і науки України (наказ № 304 від 18.04.2006 ), наказом відділу освіти № 9 від 19 січня 2016 року у 2016 році проведено навчання і перевірку знань з безпеки життєдіяльності керівництва шкіл, дошкільних та позашкільних навчальних закладів. Запланований вибірковий контроль якості навчання і перевірки знань  відділом освіти та контроль при навчанні новопризначених працівників.

У 2017 році робочими комісіями проведено весняні й осінні огляди установ освіти, здійснено прийом в експлуатацію навчальних приміщень та котельних у 2017-2018 н.р.  й заплановано заходи з метою поліпшення стану та умов безпеки, гігієни праці та виробничого середовища   в закладах освіти району на майбутнє. Проведено поточні ремонти у котельнях, які обслуговують шкільні приміщення. Забезпечено перевірки і поточні ремонти електромереж в усіх навчальних закладах району.

У районній колективній угоді, колективних договорах навчальних закладів включений розділ «Охорона праці». На посилення громадського контролю за виконанням чинного законодавства і нормативних актів з охорони праці підвищення ефективності роботи адміністрацій та комісій з охорони праці установ освіти спрямовано розгляд питань щодо створення безпечних умов праці та навчання в освітніх закладах на спільних засіданнях колегій відділу освіти та президії районної організації профспілки працівників освіти, участь колективів шкіл та дошкільних навчальних закладів у Всеукраїнському огляді-конкурсі з охорони праці, щорічні підсумки огляду підготовки навчальних закладів до нового навчального року.

Реалізуючи спільні методично-інформаційні розробки та зобов’язання, відділ освіти та районна організація профспілки забезпечили контроль за виконанням вимог щодо створення оптимальних умов праці і навчання відповідно до чинного законодавства, реалізацію заходів з охорони праці, забезпечених колективними договорами. Надані збірки «Законодавство про освіту» та «Збірник нормативно-правових актів з охорони праці». Результати вжитих заходів з питань охорони праці недостатні, і є тенденція збільшення кількості випадків невиробничого травматизму (падіння), крім пожежі, дорожнього та електротравматизму,  утоплення, травм від диких м’ясоїдних тварин, харчових отруєнь та отруєнь грибами .

Разом з тим, узгоджені дії сторін угоди, спрямовані на виділення з районного бюджету не менше 0,2 відсотків від фонду заробітної плати для поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, не принесли бажаних результатів. Відповідна норма ст. 19 Закону України «Про охорону праці» до цього часу так і залишається нереалізованою. Відсутність достатніх коштів створює труднощі із забезпеченням працівників спецодягом та спецвзуттям, забезпеченням медичних кабінетів протокольним обладнанням (медичні шафи, кушетки, кварцеві лампи).

У навчальних закладах ведуться журнали вступного та поточного інструктажів з безпеки життєдіяльності та, на жаль, не здійснюється щомісячний аналіз поточного стану безпеки життєдіяльності закладів освіти, всіх видів травматизму. Дотримуються алгоритми  розслідування травматизму залежно від видів та тяжкості. До відома керівників навчальних закладів доведено інструктивно-методичні матеріали щодо роботи з підготовки матеріально-технічної бази до безпечної експлуатації впродовж року, попередження епідзахворювань та побутового травматизму, виконання річних планів з охорони праці та цивільного захисту, видаються розпорядчі документи стосовно організації безпечних умов праці.

В усіх навчальних закладах оформлено куточки з охорони праці, протипожежної безпеки, значно менше куточків безпеки дорожнього руху, попередження кору, грипу та ГРВ, хоча пам’ятки пр. них були надані у додатках до наказів. У Новояворівському МНВК функціонує кабінет з охорони праці, на базі якого заплановано проведення практичних семінарів, навчання, заняття громадських інспекторів з охорони праці установ освіти району. Плануються кошти на закупку засобів пожежогасіння, періодичне обслуговування вогнегасників, дотримання санітарних норм у приміщеннях відділу освіти та підвідомчому транспорті.

В усіх школах проведено вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах і заземленнях магістралей і устаткування, опору ізоляції, надано  протоколи перевірок.

Виробничий травматизм серед працівників у 2014, 2015, 2016, 2017  роках відсутній. Дитячий міні-травматизм у 2017 році був допущений в одному випадку внаслідок пустощів на заняттях з фізкультури. Вживались заходи щодо усунення небезпеки від травматичних факторів та аварійно-небезпечних умов.

Упродовж 2017 року спостерігалась зацікавленість виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, батьківської громадськості, мешканців до питання створення належних умов праці та навчання учасників навчально- виховного процесу. Завдяки їхньому вкладу і небайдужості до справи навчання і виховання учнівської молоді району, проводяться дрібні поточні ремонти під час навчального процесу з метою покращення психофізичного стану учасників навчально-виховного процесу,  фінансуються пізнавальні поїздки, екскурсії.

Покращено стан умов і охорони праці завдяки проведенню:

поточних ремонтів, а саме здійснено:

Поточний ремонт системи опалення Дубровицької ЗОШ І-ІІ ст..
Поточний ремонт системи опалення Оселівського НВК «ЗОШ І-ІІ ст..-ДНЗ»
Поточний ремонт електромережі Верещицької ЗОШ Іст.
Поточний ремонт електромережі в приміщенні котельні Глиницького НВК «ЗОШ І-ІІІ ст..-ДНЗ»
Поточний ремонт приміщень Кам’янобрідської ЗОШ І-ІІІ ст..
Поточний ремонт приміщення Яворівської ЗОШ І-ІІІ ст.. № 3
Поточний ремонт каналізаційної мережі Яворівської ЗОШ І-ІІІ ст.. № 3
Поточний ремонт електромережі Івано-Франківської ЗОШ І-ІІІ ст..
Пот. ремонт підлоги підвального приміщення Яворівської ЗОШ І-ІІІ ст. №3
Пот ремонт благоустрою території Вороцівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. ДНЗ»
Поточний ремонт спорт. залу Вороцівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ»
Поточний ремонт спорт. залу Мужиловицького НВК «ЗОШ І-ІІ ст – ДНЗ»
Поточний ремонт подвіря Рясне-Руського НВК ЗОШ І-ІІІст.-ДНЗ в с.РРуське
Проектно-кошторисна документація Новояворівський ліцей
Поточний ремонт приміщень із заміною старих віконних блоків на енергозберігаючі склопакети в Шклівській ЗОШ І-ІІІ ступенів
Поточний ремонт приміщень із заміною старих віконних блоків на енергозберігаючі склопакети в Новояворівській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2,
Поточний ремонт мережі 0,4кВ Коханівської загальносвітньої школи I-II ступенів Яворівської райдержадміністрації Львівської області
Поточний ремонт даху приміщення відділу освіти  Яворівської РДА
Поточний ремонт благоустрою території Глиницької ЗОШ І-ІІІст.
Поточний ремонт даху котельні Оселівського НВК  ЗОШ І-ІІст.-ДНЗ
Поточний ремонт водостоків Оселівського НВК ЗОШ І-ІІст-ДНЗ
Поточний ремонт по заміні вікон Бунівської ЗОШ І-ІІст
Поточний ремонт приміщень Яворівської гімназії ім..О.Маковея
Поточний ремонт коридорів Яворівської гімназії ім..О.Маковея
Поточний ремонт огорожі Яворівської ЗОШ І-ІІІст.№3 ім.Т.Шевченка
Поточний ремонт фасаду  Яворівської ЗОШ І-ІІІст.№3 ім.Т.Шевченка
Пот. ремонт спорт. майданчика Яворівської ЗОШ І-ІІІст.№3 ім.Т.Шевченка
Поточний ремонт тренажерного майданчика Яворівської ЗОШ І-ІІІст.№3 ім.Т.Шевченка
Капітальний ремонт котельні та тепломережі Дацьківської ЗОШ І-ІІ ступенів
Пот. ремонт господарської будівлі Рясне-Руського НВК ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ
Поточний ремонт електромережі,системи опалення актового залу Новояворівської ЗОШ І-ІІІ ст№2
Капітальний ремонт даху Івано-Франківської ЗОШ І-ІІІ ст ім. Івана Франка
Капітальний ремонт санвузлів Чернилявської  ЗОШ І-ІІІ ступенів
Кап. ремонт  несучих конструкцій спортзалу Яворівської гімназії
Капітальний ремонт фасадів Залузької ЗОш І-ІІст.
Поточний ремонт із заміною вікон у Шклівській ЗОШ І-ІІІ ст..
Будівництво розвідувально-експлуатаційної свердловини для господарсько-питного водопостачання Чернилявської ЗОШ І-ІІІ ст..
Поточний ремонт приміщень із заміною старих віконних блоків на нові енергозберігаючі склопакети в Новояворівській ЗОШ  І-ІІІ ст..№1
Поточний ремонт приміщень із заміною старих віконних блоків на нові енергозберігаючі склопакети в Новояворівській ЗОШ  І-ІІІ ст..№3
Поточний ремонт котельні Івано-Франківської ЗОШ І-ІІІ ст..
Поточний ремонт котла Вороцівського НВК ЗОШ І-ІІІ ст.. -ДНЗ
Капітальний ремонт фасаду Котівської ЗОШ І-ІІ ст.імені М.Логина
Поточний ремонт приміщень спортзалу і майстерні в Глиницькому НВК”ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ”
Виготовлення ПКД добудови Завадівської ЗОШ І-ІІІст
Поточний ремонт приміщень Терновицького НВК ЗОШ І-ІІст. – ДНЗ
Капітальний ремонт котельні та тепломережі Сарнівської ЗОШ І-ІІ ст.
 

КАПІТАЛЬНИХ  ВИДАТКІВ,

 

Будівництво спорт. залу  Верблянської ЗОШ І-ІІІ ст. (коригування)
капремонт  шатрового даху Новояворівської ЗОШ І-ІІІ ст.. №1
капремонт санвузлів Новояворівської ЗОШ І-ІІІ ст.. №3
капремонт актового залу Новояворівської ЗОШ І-ІІІ ст..№2
капремонт даху Котівської ЗОШ І-ІІ ст..
ПКД на капремонт системи опалення Вороблячинської ЗОШ І-ІІ ст..
ПКД системи опалення Сарнівської ЗОШ І-ІІ ст..
ПКД системи опалення Дацківської ЗОШ І-ІІ ст..
ПКД на Реконструкція навчального корпусу № 1  Нагачівської ЗОШ І-ІІІ ст..
капремонт санвузлів гімназії м.Яворів
капремонт даху спортзалу Яворівської ЗОШ І-ІІІ ст. №2
ПКД капітальний ремонт фасаду Яворівської ЗОШ І-ІІІ ст.. №3
капремонт санвузлів Яворівської ЗОШ І-ІІІ ст.. №3
капремонт санвузлів Ясниського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст..-ДНЗ»
Будівництво свердловини для водопостачання Чернилявської ЗОШ
Капремонт даху   котельні Глиницького НВК «ЗОШ І-ІІІ ст..-ДНЗ»
Виготовл.  ПКД кап ремонт сист. опалення Новояворівської ЗОШ І-ІІІ ст № 2
капремонт актового залу Новояворівської ЗОШ І-ІІІ ст..№2
Капремонт санвузлів Яворівської гімназії

 

Втілення проектів, що приймали участь у обласному конкурсі проектів місцевого розвитку 2017 року,

Капітальний ремонт огорожі Терновицького НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ»
Капітальний ремонт приміщень із заміною віконних блоків на енергозберігаючі в Порічанському НВК “ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ”
Капітальний ремонт приміщень із заміною віконних блоків на енергозберігаючі в Яворівській гімназії ім. Осипа Маковея
Реконструкція приміщення старої котельні під майстерню Прилбицької ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Митрополита Андрея Шептицького
Капітальний ремонт приміщень із заміною старих віконних блоків на енергозберігаючі склопакети у Віжомлянському НВК “ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Івана Севери – ДНЗ”
Капітальний ремонт приміщень із заміною вікон на енергозберігаючі у Новояворівській ЗОШ І-ІІІ ст. № 3
Капітальний ремонт приміщень із заміною віконних блоків на енергозберігаючі в Немирівській ЗОШ І-ІІІ ст.
Капітальний ремонт приміщень Залузької загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів із заміною дверних блоків на енергозберігаючі
Капітальний ремонт приміщень із заміною віконних блоків на енергозберігаючі в Новояворівській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1
Капітальний ремонт приміщень Вороблячинської ЗОШ І-ІІ ступенів імені Героя України Віталія Коцюби
Капітальний ремонт приміщень із заміною вікон та дверей на енергозберігаючі Старицької ЗОШ І ступеня
Капітальний ремонт даху майстерні та водостоків Яворівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2
Капітальний ремонт приміщень із заміною дверних блоків в Новояворівському ДНЗ № 1
Придбання обладнання з встановлення дитячого майданчику на території ДНЗ №1 в смт. Івано-Франкове,
Капітальний ремонт даху ДНЗ с. Наконечне Яворівського району Львівської області

видачі матеріалів для протипожежного забезпечення закладів освіти Яворівського району 2017 рік,

Назва ЗНЗ Вогнегасник ВП-5 Рукав пожежн. Д-51 Ствол РС-50 Пожежний щит

 

Багор пожежний Лом пожежний Відро конусне Лопата штикова

 

Сокира 600г Брезент вогнестійкий окт. Кріплення  вогнегасн

 

Вогнебіозахисна

Речовина (л.)

Електроди д.3мм Дріт оцинковий м Полоса (40мм) м Полоса (25мм) м Кутник (40мм) м
1 Немирівська ЗОШ І-ІІІ ст. 30 25
2 Новояворівська ЗОШ І-ІІІ ст.

№ 3

5 3 3
3 Яворівська гімназія ім. Осипа

Маковея

5 1 1 1 1 1 1 1 30 2,5 72 39 21 9
4 Яворівська ЗОШ І-ІІІ ст.№ № 2 10 1 1 1 1 1 1 1 40 2 50 33 15 15
5 Яворівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 ім. Т.

Шевченка

5 1 1 1 1 1 1 1 40
6 Бірківський  НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. –

ДНЗ» ім..Т.Шевченка

8 3 3 1 1 1 1 1 1 1
7 Кам’янобрідська ЗОШ І-ІІІ ст.ім.

П. Андрусіва

1 57 12 12
8 Наконечнянська ЗОШ І-ІІІ ст. 40 1,5 9 21 12 12
9 Рогізненська ЗОШ І-ІІІ ст. 0,5 46
10 Середкевицький НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» 0,5 21 2 2
11 Смолинський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» 1 45 45 18
12 Старицька ЗОШ І-ІІІ ст. 1 31 36 18
13 Вороцівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. –

ІІІст. ДНЗ»

5
14 Обслуговуюча группа відділу осв 4 2 2 2 2 2 2 2 30
        Всього 42 6 6 6 6 6 6 6 6 66 30 150 10 315 213 144 36

 

обслуговуванню та перезарядці вогнегасників 120 од.

Питання охорони праці включено у навчальні плани та програми, окремим розділом у районну колективну угоду та колективні договори навчальних закладів (необхідно їх більше конкретизувати для кожного навчального закладу), хід виконання яких щорічно аналізуються та відображаються у відповідних актах.

Проведено широкі протиепідемічні заходи, було призупинено навчання в ЗЗСО при перевищенні епідемічного порогу.

Підбито підсумки  І – го етапу Всеукраїнського громадського огляду -конкурсу стану умов охорони праці в закладах освіти району,які  сприяють розвитку творчої ініціативи працівників, покращенню умов безпеки праці та навчання, зниженню захворюваності і травматизму.

Оглядова комісія району спільним рішенням визначила переможців згідно з умовами початкового етапу: Новояворівська  ЗОШ І-ІІ ступенів №3, та надіслала матеріали до обласної оглядової комісії Департаменту освіти і науки та Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки.  

 

У річних планах роботи закладів освіти на поточ­ний навчальний рік передбачено окремий розділ «Охорона праці та безпека життєдіяльності». У ньо­му передбачені такі підрозділи:

  • облаштування, утримання та безпечна органі­зація навчально-виховного процесу;
  • організація роботи з виконання вимог чинно­го законодавства з охорони праці та безпеки жит­тєдіяльності педагогічними працівниками та обслу­говуючим персоналом;
  • організація роботи з безпеки життєдіяльності з учнями;
  • охорона здоров’я учнів, організація літнього оздоровлення.

Вирішення  питань з охорони праці у   2017 році не забезпечило достатню відповідальність усіх керівників освітніх закладів, що негативно відобразилось на  організації  навчання, тренувань і, як результат,  зріс  виробничий та побутовий травматизм.

 

 

ЗВІТ
про нещасні випадки невиробничого характеру серед учнів (вихованців) 

навчальних закладів     за  2016-2017 рік

Код Усього нещасних

вип..16

усього 17 У тому числі

смерт насл 17

З дітьми віком до 14 років
у тому числі із смертельним наслідком усього усього потерпілих у тому числі із смертельним наслідком
Усі події, у тому числі: 16 27
V 01 – V 99 Транспортні нещасні випадки 2 0  –
W 00- W 19 Падіння потерпілого  12 24  –
W 20- W 49 Випадкова дія неживих механічних сил  1 1  –
W 50- W 64 Вплив живих механічних сил  1 1  –
W 65- W 74 Випадкове утоплення та занурення у воду
W 75- W 84 Інші нещасні випадки із загрозою диханню
W 85- W 99 Нещасні випадки, спричинені електричним струмом,випромінюванням, температурою або тиском
X 00- X 09 Нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню, полум’я  –
X 10- X 19 Нещасні випадки, спричинені жаром та гарячими речовинами (предметами)  –
X 20- X 29 Отруєння, спричинені отруйними тваринами та рослинами
X 30- X 39 Нещасні випадки, пов’язані з дією природних факторів
X 40- X 49 Випадкові отруєння та дія отруйних речовин
X 45 Випадкові отруєння та дія алкоголю
X 50- X 57 Вплив перенапруження, подорожування та нестатків
X 58- X 59 Нещасні випадки внаслідок дії інших та неуточнених факторів
X 60- X 84 Навмисне самоушкодження 1  1
X 85- Y 09 Напад з метою вбивства чи нанесення ушкодження
Y 10-Y 34 Ушкодження з невизначеними намірами
Y 35-Y 36 Дії, передбачені законом та військовими операціями
ЗВІТ
про нещасні випадки невиробничого характеру серед працівників навчальних закладів 16-17 рр_

Код Найменування Усього нещасних випадків 17
Усього нещасних випадків 16 У тому числі із смертельним наслідком
V 01 – V 99 Транспортні нещасні випадки 2 3 1.16
W 00- W 19 Падіння потерпілого  65 27 1.16
W 20- W 49 Випадкова дія неживих механічних сил  4 1
W 50- W 64 Вплив живих механічних сил  2 1
W 65- W 74 Випадкове утоплення

та занурення у воду

W 75- W 84 Інші нещасні випадки

із загрозою диханню

W 85- W 99 Нещасні випадки, спричинені електричним струмом,

випромінюванням, температурою або тиском

X 00- X 09 Нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню, полум’я
X 10- X 19 Нещасні випадки, спричинені жаром та гарячими речовинами (предметами) 1
X 20- X 29 Отруєння, спричинені отруйними тваринами та рослинами
X 30- X 39 Нещасні випадки, пов’язані з дією природних факторів
X 40- X 49 Випадкові отруєння та дія отруйних речовин
X 45 Випадкові отруєння

та дія алкоголю 

X 50- X 57 Вплив перенапруження, подорожування та нестатків
X 58- X 59 Нещасні випадки внаслідок дії інших та неуточнених факторів
X 60- X 84 Навмисне самоушкодження  1 1. 17р
X 85- Y 09 Напад з метою вбивства чи нанесення ушкодження
Y 10-Y 34 Ушкодження з невизначеними намірами
Y 35-Y 36 Дії, передбачені законом та військовими операціями
Y 40-Y 84 Ускладнення внаслідок терапевтичного та хірургічного втручання 4 0
Y 85-Y 89 Віддалені наслідки зовнішніх причин захворюваності та смертності

                                                                         Усього – 79                       32          

За 4 місяці   2018 року наявні травми: формаНТ-5-(падіння), НН-4 (2-неж предмет, 2- падіння),  дитячі побутові травми-2 (падіння, забиття) .

На даний момент до 01.06.2018 р. у відповідності до наказів 07.03.2018  № 02-02/91, № 02-02/92«Про організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності та дотримання безпечних умов праці   в закладах освіти у 2018 році»  проводиться  перевірка  роботи адміністрацій закладів освіти з виконання наказів відділу освіти, дотримання безпеки и виробничого  середовища та проведення навчання, інструктажів у виробничих і учнівських  колективах.

Питання вивчається відповідно до вимог основних законодавчих актів з охорони праці та підсумкові матеріали  будуть представлені начальнику відділу освіти для інформування  та  виявлення небезпек.

Уже  зараз за результатами наявних перевірок встановлено, що у школах створені в цілому сприятливі умови для праці трудових колективів  та навчання учнів, вказується на недоліки, надаються приписи для усунення порушень.       Проведений тиждень  знань з основ безпеки життєдіяльності та День охорони праці  відповідно до наказу відділу освіти  від 20.04.2018     № 02-02/116 «Про проведення Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності у закладах освіти  та Дня охорони праці в Україні».

На звіти про проведені заходи очікувалося  до 07.05.2018 року. Звіти ще поступають, що є показником виконання посадових обов’язків у частині достовірності  та  вчасності  інформації.

 

 

Інспектор з охорони праці                                              О.Фірчук