Щодо безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу

На виконання  листа департаменту освіти і науки Львівської ОДА  від 25.05. 2018 р. № 07-08/2121 2 « Щодо заходів безпеки дітей»

НАКАЗУЮ

 1. Керівникам навчальних закладів та установ, підпорядкованих відділу освіти Яворівської РДА з метою попередження виникнення надзвичайних ситуацій
  1.  1. Вжити заходів щодо виконання вимог безпеки життєдіяльності та провести комплекс заходів з організації і забезпечення збереження життя та здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу в освітніх закладах.

1.2. Обмежити доступ на територію закладів освіти осіб, які не беруть безпосередньої участі в освітньому процесі. Посилити контроль за недопущенням внесення до приміщень закладів освіти отруйних, вибухонебезпечних та інших предметів, що можуть становити загрозу здоров’ю та життю дітей і працівників.

1.3 Посилити охорону закладів освіти, особливо в регіонах з підвищеним ризиком екстремістських та терористичних проявів, зокрема за сприяння батьків, громадськості, волонтерів.

1.4 Забезпечити оперативне інформування правоохоронних органів у разі виявлення у закладах освіти та на прилеглих територіях підозрілих осіб або предметів, що можуть становити загрозу здоров’ю та життю.

1.5 Створити робочі групи для здійснення протипожежних заходів;

Робочим групам обстежити будівлі та споруди щодо вимог правил техногенної і протипожежної безпеки ( відповідно до додатка) та  перевірити

– наявність усіх розпорядчих документів,

– реєстрацію виконаних заходів з дотримання правил охорони праці та пожежної безпеки у відповідних журналах;

–  цілісність контуру блискавкозахисту,

– справність технічних засобів пожежогасіння,

– ізольованість проводів електромереж,

– утримання в належному стані шляхів евакуації і запасних виходів.

2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на інспектора з охорони праці О.Фірчука.

 Начальник  відділу освіти                                                        М. Дорош    

 

Головний спеціаліст відділу освіти                                 Н.Грицан

 

Юрисконсульт                                                             К.Станько

 

Інспектор з охорони праці                                       О.Фірчук

 

  

Додаток

Вимоги до стану пожежної безпеки в навчальному закладі:

Пожежна безпека забезпечується за допомогою таких документів та заходів:

 1. наказ керівника про протипожежний режим у навчальному закладі. Наказ видається щорічно на початку навчального року, в ньому визначаються:
 2. – порядок прибирання приміщень, горючих відходів і пилу; порядок знеструмлення електроустаткування у випадку пожежі та після закінчення робочого дня;
 3. – порядок проведення тимчасових вогневих й інших пожежонебезпечних робіт;
 4. – порядок огляду й закриття приміщень після закінчення роботи;
 5. – дії при виявленні пожежі; порядок і терміни проходження інструктажу з пожежної безпеки, а також призначені відповідальні за його проведення; відповідальні за пожежну безпеку будинків й окремих приміщень.
 6. Інструкція з пожежної безпеки, яка визначає:
 7. – порядок утримання території, будинків і приміщень, у тому числі евакуаційних шляхів;
 8. – забезпечення пожежної безпеки при проведенні навчально-виховного процесу, проведенні масових заходів, експлуатації устаткування, проведенні пожежонебезпечних робіт;
 9. – порядок і норми зберігання пожежонебезпечних речовин і матеріалів; порядок збору, зберігання й видалення горючих речовин і матеріалів;
 10. – порядок дій при пожежі: забезпечення безпечної й швидкої евакуації працівників та учнів, не рідше одного разу на півріччя необхідно проводити практичні тренування з евакуації працівників та учнів з будівлі навчального закладу при пожежі.
 11. План евакуації, який оформляється на кожен поверх будинку, затверджується керівником навчального закладу, підписується особою, відповідальною за пожежну безпеку. Він повинен містити схему поверху, на якій наносяться шляхи й напрямки евакуації, місця розташування первинних засобів пожежогасіння й засобів зв’язку. План вивішується на видному місці, він повинен вчасно переглядатися з урахуванням наявних умов.
 12. Куточок пожежної безпеки, у якому повинні бути розміщені плакати про заходи пожежної безпеки, інструкція з пожежної безпеки, список добровільної пожежної дружини з їхніми обов’язками.
 13. Акти про укомплектованість внутрішніх пожежних кранів. Внутрішні пожежні крани повинні бути укомплектовані рукавами й приєднаними до них стовбурами, розміщені в настінних шафах і опломбовані. На дверцятах шафи повинен бути нанесений буквений індекс із порядковим номером і номер телефону пожежної частини.
 14. Акти про технічне обслуговування і перевірку працездатності внутрішніх пожежних кранів. Внутрішні пожежні крани не рідше двох разів у рік (навесні й восени) підлягають технічному обслуговуванню й повинні перевірятися на працездатність шляхом пуску води.
 15. Акт про наявність покажчиків пожежних гідрантів (для тих навчальних закладів, що мають такі гідранти). У пожежних гідрантів і на стіні будинку повинні бути встановлені відповідні покажчики, на яких чітко наносяться цифри, що вказують відстань до джерела. Пожежні гідранти повинні перебувати в справному стані, перевірятися не рідше двох разів на рік на водовіддачу зі складанням акту, а в зимовий час повинні бути утеплені й очищатися від снігу й льоду.
 16. Акти про своєчасність перевірки й перезарядження вогнегасників. Споруда і приміщення навчального закладу повинні бути забезпечені вогнегасниками відповідно до норм. Усі первинні засоби пожежогасіння повинні бути зареєстровані в журналі обліку первинних засобів пожежогасіння.
 17. Акти про технічне обслуговування автоматичної пожежної сигналізації. Автоматична пожежна сигналізація повинна постійно перебувати у ввімкненому стані й щорічно перевірятися на працездатність із складанням акту.
 18. Акти про стан евакуаційних проходів, виходів, коридорів, тамбурів і сходів. Евакуаційні проходи, виходи, коридори, тамбури й сходи не повинні захаращуватися будь-яким устаткуванням і предметами. Всі евакуаційні виходи повинні бути обладнані запорами, що легко відкриваються, і не забиватися цвяхами. У коридорах, холах, на сходових клітках евакуаційних виходів повинні бути попереджувальні та вказівні знаки безпеки.
 19. Акти про стан горищ. Двері або люки горищ повинні бути постійно замкнені. На дверях або люках горищних приміщень повинні бути написи з визначенням місця зберігання ключів. Слухові вікна горищ повинні бути засклені й перебувати в закритому стані. У горищних приміщеннях не повинна сушитись білизна й влаштовуватись склади. Обробка дерев’яних конструкцій горищних приміщень вогнезахисним засобом повинна проводитися не рідше одного разу на 3 роки зі складанням акту. Перевірка стану вогнезахисної обробки повинна проводитись один раз на 6 місяців зі складанням акту.
 20. Акти про стан зберігання фарб, лаків, розчинників й інших легкозаймистих рідин. Фарби, лаки, розчинники й інші легкозаймисті рідини повинні зберігатися в окремих будівлях – складах.
 21. Стан електрогосподарства
 22. Під час огляду електрогосподарства навчального закладу необхідно звернути увагу на такі заходи, що направлені на безпечну його експлуатацію:
 23. Наявність наказу керівника навчального закладу про призначення відповідального за електрогосподарство, організацію навчання й перевірки знань з електробезпеки. Навчання відповідального за електрогосподарство та електротехнічного персоналу навчального закладу повинно проводитися в спеціалізованому навчальному центрі із присвоєнням 4 групи електробезпеки один раз на три роки. Особи технічного персоналу, що виконують роботи, при яких може виникнути небезпека ураження електричним струмом, проходять інструктаж і перевірку знань один раз на рік за місцем роботи із присвоєнням І групи електробезпеки із записом у журналі реєстрації первинного інструктажу з охорони праці.
 24. Наявність протоколів перевірки опору ізоляцій електромережі й заземлення устаткування. Перевірка опору ізоляції електромережі й заземлення устаткування повинно проводитись щорічно зі складанням протоколів. Недоліки, виявлені при перевірці опору ізоляції електромережі й заземлення устаткування, усуваються електротехнічним персоналом зі складанням акта або протоколу.
 25. Стан електрощитових кімнат. Вхідні двері в електрощитову кімнату повинні бути постійно замкнені, оббиті з обох сторін жерстю із загином жерсті на торець дверей. На зовнішній стороні вхідних дверей повинно бути написане призначення приміщення, місце зберігання ключів і нанесений попереджуючий знак «Обережно! Електрична напруга». У приміщенні електрощитової не повинно бути сторонніх предметів, плафони на світильниках повинні бути герметичні, на підлозі біля електрощитової повинні бути діелектричні гумові килимки. Електрощитова кімната повинна бути оснащена вуглекислотним або порошковим вогнегасником й однією парою діелектричних рукавичок.
 26. Стан електричних щитів. Усі електричні щити повинні постійно бути замкнені. На зовнішній стороні дверцят електрощитів має бути нанесено: порядковий номер щита, яка подається на щит напруга й попереджуючий знак «Обережно! Електрична напруга», а на внутрішній стороні дверей електрощитів треба зазначити однолінійну схему електропостачання споживачів. Усередині електрощитів не повинно бути сміття, скупчення пилу й павутиння, некаліброваних плавких вставок.
 27. Стан електромережі. Світильники повинні бути надійно підвішені до стелі й мати світлорозсіювальну арматуру. Комутаційні коробки мають бути закриті кришками. Корпуси й кришки електровимикачів і електророзеток не повинні мати відколів і тріщин, а також оголених контактів і приводів. Усі електророзетки та пристрої слід промаркувати за номінальною напругою.
 28. Необхідно переконатися у відсутності нестандартних (саморобних) електронагрівальних приладів, повітряних ліній електропередачі й зовнішніх електропроводок, прокладених територією навчального закладу над горючими покрівлями, навісами й відкритими складами горючих матеріалів.
 29. Паспорти на електроустановки.
 30. Наявність освітлення території навчального закладу. На території мають бути освітлені пішохідні доріжки, вхідні двері, відкриті ігрові й спортивні майданчики з підводкою електроживлення до стовпів підземним кабелем. Дверцята комутаційних люків на бетонних стовпах повинні бути постійно закриті.
 31. Чергова зміна навчальних закладів, яка здійснює нагляд в нічний час, повинна мати інструкції з пожежної безпеки, чітко знати порядок дій при виникненні надзвичайних ситуацій, порядок виклику екстрених служб, як з службових так і з мобільних телефонів.