Програма семінару-тренінгу «Компетентнісний підхід як основний напрям модернізації  сучасного освітнього простору»

ЯВОРІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ-ТРЕНІНГУ

«Компетентнісний підхід як основний напрям модернізації

 сучасного освітнього простору»

 

Програма підвищення кваліфікації  розглянута і рекомендована

до затвердження на засіданні ради методичного кабінету

 

(протокол № 4 від 17 грудня 2019 р.)

 

Голова ради                                                       О.Фірчук

 

 

Найменування: Програма семінару-тренінгу

«Компетентнісний підхід як основний напрям модернізації

 сучасного освітнього простору»

 

Мета: Підвищення методичного та практичного рівнів професійної компетентності педагогічних працівників в контексті компетентнісної парадигми навчання та трансформаційних освітніх процесів.

Основні завдання:

– розширити світоглядні засади реформування загальної середньої освіти, ролі учителя як носія та провідника освітніх змін, реалізатора основних підходів в освітньому процесі;

– удосконалити професійні компетентності педагогів з питань конструювання освітнього процесу на основі компетентнісної парадигми навчання з використанням різноманітних  інноваційних технологій, методів і форм роботи;

– удосконалювати вміння здійснювати освітню діяльність, використовуючи інтерактивні, презентаційні технологій та техніки особистого вкладу учасників освітнього процесу;

– розвивати вміння працювати в команді, генерувати нові ідеї, конструювати власну педагогічну діяльність в інноваційній освітній траєкторії;

– мотивувати педагогів до постійного професійного вдосконалення шляхом неперервної освіти через самоосвіту та постійний самоаналіз результатів освітньої діяльності.

 

Розробник: Майхер Оксана Миколаївна, методист методичного кабінету відділу освіти Яворівської районної державної адміністрації, за сумісництвом – учитель зарубіжної літератури опорного закладу «Яворівська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Тараса Шевченка», освіта вища, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «Старший учитель», авторка публікацій у науково-методичних журналах.

 

Обсяг: 4 години

 

Форма проведення: семінар-тренінг

 

Цільова група: педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти

 

Місце проведення: заклади загальної середньої освіти

 

 

Програмні складові професійної компетентності: Розуміє світоглядні засади реформування сучасної освіти, основні підходи в освітньому процесі, принципи формування ключових компетентностей  та реалізації наскрізних ліній засобами змісту та форм роботи, уміє застосовувати інтерактивні технології, усвідомлює роль учителя як носія та провідника освітніх змін. Моделює структуру компетентнісно орієнтованого уроку, використовуючи індивідуальні, групові форми роботи, створюючи умови для максимальної самостійної пізнавальної діяльності учнів, можливості для створення та презентації власного освітнього продукту, цілеспрямовано розвиваючи рефлексію, добираючи вправи, що сприяють ситуації успіху.

 

Очікувані результати:

  • Проєктує педагогічну діяльність на інноваційних засадах, використовуючи різноманітні сучасні методи і форми роботи.
  • Демонструє розуміння принципів формування ключових компетентностей та реалізації наскрізних ліній засобами змісту та форм роботи.
  • Демонструє вміння працювати в команді, генерувати нові ідеї, готовність до змін, постійного професійного розвитку.

 

 

Навчальний план семінару-тренінгу

«Компетентнісний підхід як основний напрям модернізації 

сучасного освітнього простору»

 

Семінарське заняття (1,5)

 

  • Світоглядні засади та нормативно-правове забезпечення реформування освіти, інноваційні підходи та освітні тренди.
  • Ключові компетентності та наскрізні вміння в сучасному освітньому процесі.

 

Практичне (тренінгове) заняття (2,5)

  • Інноваційні методи та техніки в системі формування ключових компетентностей.
  • Технологічні підходи до проєктування сучасного уроку.
  • Моделювання структури компетентнісно орієнтованого уроку.
  • Валеохвилинки як техніка відновлення власного ресурсу.