Супервізія як новий дієвий інструмент професійного розвитку педагогічних працівників Яворівської ТГ

Учителям початкових класів, які працюють в сучасній українській школі, важливою є професійна допомога, яка відповідає індивідуальним потребам кожного вчителя. Саме таку допомогу покликаний надавати супервізор-фахівець з високим рівнем кваліфікації та успішним досвідом роботи, який здійснює свою діяльність з метою професійної підтримки та професійного розвитку педагогічних працівників, сприяє налагодженню партнерства між усіма учасниками освітнього процесу в умовах реформування системи освіти в Україні, впровадження Концепції Нової української школи.

Супервізор – це наставник і консультант, який допомагає, підтримує, вчить новому та ділиться досвідом.  У Яворівській ТГ працює 6 супервізорів:  Фірчук О. М., Лазорко О. В., Романик Г. В., Кондрацька  І. Я., Глова У. М., Бесага М. А.

На запрошення адміністрацій  34 ЗЗСО супервізори поспілкувалися та надали  професійну підтримку  200 учителям  початкових класів.

Супервізія – вимога сьогодення, регламентована нормативними документами МОН(Наказ МОН від 04.03.2020 р. №346 “Про внесення змін до Програми проведення супервізії”.

Типове положення про проведення супервізії впровадження Концепції “Нова українська школа”.

Наказ МОН від 18.10.209 р. №1313 “Деякі питання організації та проведення супервізії”), ефективний та сучасний засіб організації професійної освіти педагогів, спрямованої на подолання професійних труднощів, аналіз недоліків та удосконалення організації роботи.

У першу чергу супервізори ознайомилися з результатами самооцінювання учителів( на основі анкетування), опрацювали проблеми, які визначили  педагоги ЗЗСО для  вирішення: відстеження індивідуального поступу  учнів, забезпечення зворотного зв’язку, співпраця з батьками,  використання різноманітних форм оцінювання роботи учнів, освітнє середовище.

Наступний крок у діяльності супервізорів Яворівської ТГ  – надання вчителям 1-4 класів НУШ дієвої   педагогічної підтримки. Ми спостерігали  за  діяльністю учителів, разом з ними визначали, які форми роботи  є найефективнішими для досягнення максимального результату,  складали план професійного розвитку.

Третій етап – це розв’язання професійних проблем, які виникають у роботі, через  обговорення в групі кращих практик, труднощів, пошук шляхів їх вирішення, а також можливостей для подальшого розвитку. Результат обговорення – це план реалізації проблеми, окресленої учителями НУШ кожного ЗЗСО .

Супервізійна сесія 2021 року, яка проходила з жовтня по грудень, допомогла педагогам зрозуміти, що справді супервізія – це не контроль, а допомога, допомога в реалізації завдань НУШ, допомога в подоланні труднощів, допомога у зміцненні позитивної самооцінки, допомога у створенні  індивідуальної траєкторії професійного зростання.